30. juni 2010

Fremtidens naturvidenskabelige forskningsbyggeri

Niels Bohr Science Park

Selv de skarpeste hjerner har brug for tag over hovedet. Den 30. juni blev det afsløret, at et rådgiverteam under ledelse af Rambøll Danmark skal tegne et nyt hus til forskere, studerende og undervisere på Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Byggeriet skal huse matematiske, datalogiske, kemiske og fysiske fag – herunder Niels Bohr Institutet.

Den naturvidenskabelige forskning og uddannelse i hovedstaden har brug for nye, tidssvarende laboratorier og undervisningslokaler for fortsat at kunneIllustration fra vinderteamets forslag markere sig i den globale konkurrence. Universitets- og Bygningsstyrelsen og Københavns Universitet har i løbet af foråret 2010 afholdt en international rådgiverkonkurrence for fem anerkendte, prækvalificerede teams.

I forbindelse med kåringen af vinderen udtaler juryen: 

- Vinderforslaget samler på overbevisende måde de to bygninger på tværs af Jagtvej - også løsningen på problematikken med at krydse vejen, er der et interessant bud på. Forslaget disponerer bygningens arealer i en rationel og fleksibel struktur med smukke lange sammenbindende balkonforløb og grønne atrier. Samtidig med at ønskerne om rum til uformelle møder, interaktion og tværfaglige samarbejdsmuligheder bliver opfyldt, skabes der mulighed for afsondret faglig identitet og fordybelse.

Rambøll Danmark vandt konkurrencen i samarbejde med følgende underrådgivere: arkitektfirmaet Vilhelm Lauritzen A/S, Christensen & Co Arkitekter A/S, GHB Landskabsarkitekter A/S, Ramböll Sverige AB, Ramboll UK og Collin Gordon and Associates, USA.

Nyt hjem til nye ideer

Vinderprojektet skal opføres i Universitetsparken mellem Nørrebro og Østerbro og skal rumme 45.000 kvadratmeter af højeste internationale universitetsstandard. Det bliver et miljø, som i endnu højere grad knytter bånd til erhvervslivet.

- Vi skal samtænke erhvervsliv, forskning, uddannelse og byliv på nye måder for at få bedre videnspredning og mere attraktive studie- og forskningsmiljøer. Det nye Niels Bohr Science Park vil som en central del af vidensbydelen Nørre Campus styrke denne synergi mellem by, universitet og erhvervsliv, siger videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen.

Bohr ville være stolt

En afgørende grund til at bygge nyt er, at løsningen på fremtidens udfordringer inden for emner som ekseIllustration fra vinderteamets forslagmpelvis sundhed, energi og klima-spørgsmål er tværfaglige. Derfor skal fagene bringes sammen.

- Bohr ville have været stolt, hvis han havde set projektet. Udover at føre laboratoriernes standard helt up-to-date, er nybyggeriet og vinderprojektet en del af svaret på de krav, som fremtidens uddannelses- og forskningsmiljøer stiller til rammerne. Projektet samler fagmiljøerne på en åben og internationalt orienteret måde. Det skaber en frugtbar grobund for de videnskabelige gennembrud, som vi erfaringsmæssigt vil se spire ud af det tværfaglige samarbejde, siger rektor Ralf Hemmingsen fra Københavns Universitet, der ser frem til, at byggeriet står færdigt om fire til fem år.

Tiltrængt fornyelse

Byggeriet er et led i regeringens investeringsplan for modernisering af universiteternes laboratorier. Universitets- og Bygningsstyrelsen er bygherre på projektet, mens Københavns Universitet er inddraget i processen som kommende brugere af byggeriet. Byggemidlerne er øremærket til byggeriet og kan ikke anvendes på universitetets drift.