25. juni 2010

Und ... action!

Film om tysk – studenterinterview

Fire film- og medievidenskabsstuderende har som del af deres undervisning produceret en præsentationsfilm om faget Tysk, der giver et indblik i, hvordan det er at læse netop det fag på Københavns Universitet. Og det er tydeligvis meget mere Spass, end mange går rundt og tror.

Anne og Majken ved redigeringsbordet

Anne Brandbjerg Nielsen, Majken Disch, Pernille Gliese Pedersen og Sofia Graae er alle 2. års studerende på Film- og Medievidenskab på Københavns Universitet, og de har som del af deres undervisning i filmformidling drejet en film om tyskuddannelsen samme sted. En film, som de bl.a. håber kan gøre op med nogle af fordommene om uddannelsen.

- Vi må jo indrømme, at vi heller ikke selv vidste særlig meget om uddannelsen Tysk, inden vi gik i gang med at lave filmen, så vi valgte først og fremmest emnet, fordi vi selv var nysgerrige og ville vide mere, fortæller Majken Disch, som bliver suppleret af Anne Brandbjerg Nielsen:

- Og hvis ikke det lige var, fordi vi i forvejen kendte Sidsel Nordentoft Poulsen – hende, der fortæller om livet som tyskstuderende i filmen – ville vi nok selv have gået rundt med en ide om, at tyskstuderende var lidt småkedelige. Men hvis det er deres image, er det i hvert fald uretfærdigt.

Se filmen

Klik her

Ideen til filmprojektet om Tysk opstod, da underviser på Film- og Medievidenskab Anne Schepelern opfordrede sine studerende til at lave faktaproduktioner, der kunne bruges af universitetet. Noget, som Det Humanistiske Fakultet kun kunne støtte op om og gerne ser meget mere af i fremtiden. 

Grundige forberedelser

De fire studerende havde en uge til at optage filmen og en uge til at redigere den, så det var nødvendigt at forberede optagelserne meget grundigt.

- Vi brugte en masse tid på at lave præinterview, finde gode locations og få aftaler i stand de steder, hvor vi skulle ud at filme, siger Majken Disch og fortsætter:

- Præinterviewene med bl.a. Sidsel var gode, fordi vi på den måde fik en præcis ide om, hvad det var, vi gerne ville have frem, når vi begyndte på de egentlige optagelser. Og så er det jo nødvendigt at lave aftaler på forhånd, for man kan jo ikke bare forvente, at alle synes, det er fedt, at der kommer fire studerende rendende med et kamera og begynder at filme.

Men både Majken Disch og Anne Brandbjerg Nielsen var meget imponerede over, at der var så mange studerende fra Tysk, som gerne ville være med i filmen.

- Der var stort set ingen, som havde nogen problemer med, at vi kom og filmede dem, mens de havde undervisning fx. De var helt med på at stille op, fordi de er så glade for deres fag og gerne vil fortælle andre om det, forklarer Anne Brandbjerg Nielsen.

Håndværket på plads

Arbejdet med filmen om Tysk gav de fire studerende nogle vigtige erfaringer med filmproduktion, før de kastede sig over deres næste projekt, en filmproduktion, hvor de havde frit slag til at vælge både form og indhold.

- I løbet af 2. år på Film- og Medievidenskab skal man lave tre filmproduktioner – fakta, fiktion og fri produktion, og vi følte virkelig, at vores arbejde med tyskfilmen havde båret frugt, da vi skulle til at lave den sidste produktion, som, når vi selv skal sige det, blev meget vellykket. For da havde vi fået det helt grundlæggende håndværk ind på rygraden gennem arbejdet med den her film, slutter Majken Disch og Anne Brandbjerg Nielsen, som begge kan se frem til en velfortjent sommerferie nu.