28. juli 2010

Bunden af Indlandsisen er nået

 

 

Klimajubel

Bunden under Indlandsisen blev nået tirsdag, den 27. Juli 2010 ved iskerneboringen ved NEEM på Grønlands Indlandsis i 2537,36 m dybde.

En stolt Dorthe Dahl-Jensen med den sidste iskerneEfter 5 års arbejde er der blevet hentet iskerner op fra Eem perioden fra for 130.000 til 115.000 år siden og endda is, som er endnu ældre. De sidste 2 m is over bunden indeholder sten og andet bundmateriale, som ikke har set dagens lys i hundreder tusinder af år. Eem perioden er den sidste mellemistid, hvor klimaet var varmere end i dag, og hvor vandstanden i verdenshavene var 5 m højere end i dag. Perioden er den bedste parallel til et fremtidigt varmere klima.

Videnskabsfolk fra 14 nationer deltager i NEEM, og det gør projektet til det iskerneprojekt, som hidtil har omfattet flest nationer. - Vi forventer, at isen er rig på DNA og pollen, som kan sige noget om plante- og dyrelivet i Grønland før øen blev dækket af is for måske op til for 3 mill. år siden, siger professor Dorthe Dahl-Jensen fra Københavns Universitet, der leder det omfattende forskningsprojekt.

NEEM lejren på Indlandsisen

NEEM lejeren på Indlandsisen i det nordvestlige Grønland

 

 

Klimaforandringer kortlægges år for år

Kortet viser NEEM campen på IndlandisenMere end 300 iskerneforskere, inklusive mange unge videnskabsfolk, har været i NEEM lejren på den grønlandske Indlandsis i de sidste tre år. Her bliver fortidens pludselige klimaændringer analyseret i detalje i en række forskellige målinger. De omfatter stabile vandisotoper, der fortæller om temperaturændringer og ændringer i havkilderne til vanddamp, målinger af drivhusgasserne tilbage i tiden fra bobler i isen og isens indhold af biologiske sporstoffer. Målingerne vil forbedre vores forståelse af klimaets naturlige variabilitet, af tilbagekoblinger via kulstof- og den biologiske cyklus og forbedre vores tidsfæstelse gennem detaljerede kemiske målinger, som tillader, at vi kan tælle lagene og kortlægge klimaforandringer år for år.

Super avancerede målinger 

De målinger, som bliver foretaget mange meter under sneoverfladen, i snehuler, er de mest sofistikerede og omfattende nogensinde. Helt moderne laser instrumenter til bestemmelse af vandisotoper og drivhusgasser er blevet koblet til et kemisk analysesystem til måling af urenheder i isen, og isen er blevet analyseret on-line. Samtidig er isens krystalstruktur blevet målt i hidtil uhørt detalje. Alt dette er foregået på et af de mest utilgængelige steder på Indlandsisen.

Sidste iskerne på NEEM

Den sidste iskerne hentet op fra NEEM projektet på Indlandsisen

 

 

 

 

 

Naturens eget eksempel

NEEM projektets hovedmål er at opnå mere viden om den varme Eem periode, fordi Eem på mange måder kan bruges som naturens eget eksempel på en fremtid med global opvarmning. Hvor meget mindre var Indlandsisen for 120.000 år siden, da den globale temperatur var 2 - 3 grader højere? Og hvad var Indlandsisens bidrag til havstigningen dengang ? Hvor stærkt gik afsmeltningen?
- Vi forventer, at vore undersøgelser vil forøge vores viden om det fremtidige klima og vores evne til at forudsige, hvor hurtigt og med hvor meget, havvandet vil stige, siger projektleder Dorthe Dahl-Jensen.

Læs dagbog fra projektet

Hele NEEM projektets forløb kan følges på dagbogen på hjemmesiden: www.neem.ku.dk, hvor man også kan se billeder fra lejren.

Forskere fester på isen

Iskerneforskere fejrer, at bunden er nået på det store NEEM projekt

 

Emner