27. august 2010

Ny chef for Center for Militære Studier (CMS)

Militærstudier

Københavns Universitet ansætter Mikkel Vedby Rasmussen som chef for det nye Center for Militære Studier (CMS) under Institut for Statskundskab pr. 1. september 2010.

Mikkel Vedby Rasmussen

Mikkel Vedby Rasmussen

I forbindelse med udmøntningen af det seneste danske politiske forsvarsforlig blev det besluttet at oprette et Center for Militære Studier ved Københavns Universitet. Centeret er en nyskabelse, der har til opgave at kombinere videnskabelig produktion og solid faglig udvikling på det forsvars- og sikkerhedspolitiske forskningsfelt. Centeret vil varetage analyseopgaver for forsvarsforligskredsen og Forsvarsministeriet samt varetage forskningsbaseret undervisning for forsvarets undervisningsinstitutioner og bidrage til efter- og videreuddannelse og forskeruddannelse.

Dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Troels Østergaard Sørensen, udtaler:

- Oprettelsen af Centeret er en nyskabelse og en strategisk satsning for Københavns Universitet. Jeg er derfor glad for, at det nye center er ved at tage form. Jeg ser frem til en videnskabelig produktion på højeste internationale faglige niveau, således at centeret vil bidrage substantielt til videnskabelse på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område, siger han og fortsætter:

- Professor Mikkel Vedby Rasmussen vil naturligvis spille en central rolle som chef for det nye center med henblik på at sikre forskning af højeste internationale kvalitet, grundige analyser for forsvarsforligskredsen og Forsvarsministeriet, samt for forskningsbaseret undervisning. Jeg forventer også, at centeret etablerer et tæt tværfagligt samarbejde med andre forskningsinstitutioner i Danmark og internationalt, så man kan få det bedste ud af de samlede forskningsressourcer på dette område. 

Centeret blev oprettet den 1. april 2010. Stillingen som chef for centeret blev efterfølgende slået op som et professorat med særlige opgaver. Centeret hører under Institut for Statskundskab, der hører under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Der er til det nye Center tilknyttet et styringsråd. Centeret har et årligt budget på 9 millioner kr. og vil kunne tiltrække eksterne forskningsmidler.

Centeret vil fokusere på at lægge tyngde på et antal empirisk forankrede strategiske forskningsområder, snarere end at søge at dække hele det forsvars- og sikkerhedspolitiske felt. Centeret er forskningsmæssigt uafhængigt i relation til metodefrihed, teorivalg og resultater og følger Københavns Universitets regler herfor.