30. august 2010

HIV-studie kan give ny indsigt i kræft og hjertekarsygdomme

HIV forskning

HIV angriber og nedbryder langsomt kroppens naturlige forsvarsværker mod sygdomme - immunsystemet. Men da medicin mod HIV er hård kost for kroppen, sætter lægerne først HIV-patienter i behandling, når immunsystemet har nået en vis svækkelse. Ny forskning tyder imidlertid på, at de HIV-positive patienter, som endnu ikke får HIV-medicin kan udvikle kræft, og lever-, nyre- og hjertesygdomme, tilstande som HIV-behandlingen ser ud til at afhjælpe.

Takket være en meget stor bevilling fra det amerikanske sundhedsinstitut National Institute of Health (NIH) - skal den nye viden nu undersøges nærmere til gavn for både HIV-patienter og andre, der rammes af sygdomme i organerne. Pengene er bevilget til INSIGHT, et verdensomspændende netværk af forskere, der de næste 5 år får mulighed for at færdiggøre et studie med tusindvis af HIV-patienter over hele verden.

- Det var i fredags vi fik besked om, at NIH nu støtter, at vi gør studiet færdigt og dermed kan fortsætte arbejdet i det store START projekt,  Strategier for Timing af AntiReTroviral Treatment, fortæller professor i virussygdomme ved Københavns Universitet Jens Lundgren.

Måske nye retningslinjer for behandling

Professor Jens Lundgren er
formand for INSIGHTs
videnskabelige styregruppe.

START-studiet skal afklare, hvornår i forløbet af hiv-infektionen, lægerne skal begynde den medicinske behandling.

- Vi har brug for at finde ud af, om det er bedre at begynde med HIV-medicin så snart man får konstateret HIV, eller om man skal vente og følge de aktuelle retningslinjer, fortæller Jens Lundgren.

De nye forskningsresultater viser, at HIV-medicinen måske beskytter HIV-patienterne mod kræft, hjertekar-, nyre- og leversygdomme. Det er dog tale om et stort måske, så det er det START-studiet skal være med til at afklare. 

Betændelsestilstande er i søgelyset

Da den almindelige del af befolkningen også lider af de nævnte organsygdomme, har START-studiet også stor bevågenhed fra forskere fra de andre sygdomsområder. Her kan projektet være med til at afklare hypoteser om, hvordan disse sygdomme opstår og udvikler sig.

- En hypotesen går på, at HIV får immunsystemet til at aktivere betændelses- og koaguleringsprocesser i kroppen, som så fører til de nævnte sygdomme, forklarer Jens Lundgren.

Her kan det meget vel tænkes, at disse processer kan aktiveres af andre årsager end HIV. Faktisk har patienter med bindevævsproblemer nok de samme underliggende problemer.

- Fordelen ved at studere disse sammenhænge i HIV-patienter er, at vi har medicin, som kan lukke ned for disse processer, og så har vi en meget stor patientgruppe. På den måde kan vi afklare, hvor væsentlig betændelse og koagulation er for at udvikle hjertekar-, lever og nyresygdomme samt cancer, forklarer Jens Lundgren.

Om INSIGKT og START

START studiet har et samlede budget på over 200 mio. dollars. Det skal omfatte mere end 4000 HIV-patienter over hele verden de næste 5 år.

Det danske CHIP, der er knyttet til Københavns Universitet og Rigshospitalet, fungerer som en af fire internationale koordinations centre. CHIP har bidraget til at studiet foreløbige fase nu er succesfyldt fuldført. Derfor er det også glædeligt, at INSIGHT's bestyrelse har valgt at placere sit bestyrelsesmøde i København i denne uge. Mødet starter mandag og fortsætter frem til onsdag. 

Jens Lundgren leder deusden Copenhagen HIV Programme (CHIP), er overlæge på Rigshopspitalet samt formand for INSIGHT-netværkets videnskabelige styringskomite.

START-studiet laves af det samme netværk - INSIGHT - som siden sidste efterår har overvåget den nye influenza A H1N1 på verdensplan - netop med de hospitaler og forskere, der deltager i START.