4. august 2010

Tropiske skove udryddes med alarmerende hast

 

 

Biodiversitet

Skovene omkring Tanzanias største by Dar-Es-Salaam er mindsket med betydelig hast. Forskere fra 12 forskellige organisationer i Europa har fulgt området i snart 20 år. Det viser sig nu, at skovgrænsen flytter sig fra byen med over 9 km om året, og i dag ligger skovene over 220 km fra byen.

 

Fældet træ i Tanzania

Træfældning i Tanzania.
Foto: Royal Botanic Garden Edinburgh

Skovene har været udsat for voldsom fældning og udnyttelse af ressourcer. Det skyldes fortrinsvis eksport af træ - i særdeleshed til Kina - og i takt med stigende urbanisering i området udnyttes skovene til det yderste, ofte med decideret udryddelse til følge. En øget befolkningstilvækst giver desuden øget behov for blandt andet trækul til madlavning.

Udtømning af naturressourcer i området har fatale følger på kort og lang sigt. Allerede nu er biodiversiteten ændret radikalt. På blot 5 år er skovenes 48 træsorter minimeret til 14 forskellige - og fra at optage over 46 tons CO2 pr. hektar, er dette nu reduceret til 5 tons.

Også økonomiske konsekvenser 

Udryddelsen af store skovområder kan ikke alene ses med det blotte øje. Forskernes estimerer også udnyttelse af naturressourcer ud fra en økonomisk model, som kan være med til at strukturere det videre arbejde.

- Næsten 96% af al træ fra Tanzania er eksporteret illegalt, hvilket svarer til et tab for Tanzania på ca. 58 millioner dollars. Fattigdommen i området er enorm, og salg af træ er ofte den eneste måde, hvorpå lokalbefolkningen kan overleve, fortæller professor Neil Burgess fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet.

- Det er nu, der skal sættes ind. Og vores resultater med de økonomiske estimeringer for fremtiden kan forhåbentlig være med til at vende den dybt alvorlige udvikling og bidrage til implementering af en solid politisk strategi, der kan blive bæredygtig for såvel natur som menneske, siger professor Neil Burgess.

Forskningen er lavet i samarbejde med blandt andre Royal Botanic Garden, Edinburgh og University of Leeds i England. Forskningsresultaterne er netop offentliggjort i det ansete tidsskrift Proceedings of the National Academy of Sciences USA (PNAS).