6. september 2010

Nyt center tiltrækker forskere fra hele verden

Geogenetik

Den internationalt kendte DNA-forsker, professor Eske Willerslev, og hans team åbner tirsdag den 7. september "Center for Geogenetik" - det første af slagsen på verdensplan. Det sker på Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet. Allerede på forhånd har det nye center skabt stor opmærksomhed i videnskabelige kredse. Ikke mindst, fordi det yderligere vil cementere den danske førerposition på internationalt plan indenfor DNA-forskning. Bl.a. i forbindelse med kortlægning af folkevandringer, uddøde og forsvundne menneskeracer og dyr - og ikke mindst: Forståelse for fortidens klima, der kan få stor betydning for den fremtidige klimaforskning og dermed være med til at dæmme op for nogle af de massive problemer, vi står overfor.

Morten Rasmussen og Eske Willerslev i laboratorietDet er mindre end et år siden, at professor Eske Willerslev og hans medarbejder Morten Rasmussen skabte verdenssensation, da de som første i verden genskabte og kortlagde generne hos et menneske fra en for længst uddød og forsvunden kultur.   

Og i øjeblikket er et filmhold fra det amerikanske tidsskrift og filmkanalen National Geographic i København for at lave en stor udsendelse om de to forskere. Filmholdet har bl.a. fulgt Eske Willerslev på en felttur til Grønland og er nu i København for at fortælle historien om "den genskabte", men uddøde grønlænder, Inuk. Han var blandt de første mennesker, der slog sig ned i Grønland for 5.000 år siden og derefter bukkede under og forsvandt pga. de barske levevilkår.

Tidligere har Eske Willerslev gjort sig internationalt bemærket ved bl.a. at bevise genetisk, at det var forfædre til de nuværende indianere, som var de første til at befolke Nordamerika. En prekær sag, fordi der i denne forbindelse har været store diskussioner om retten til jord forskellige steder i USA.

Den kun 39-årige danske professor siger i forbindelse med åbningen af Center for Geogenetik på Københavns Universitet tirsdag:

- DNA-forskningen begyndte i 80erne, fik stor opmærksomhed i 90erne. I dag er den eksploderet, takket være ny teknik og nye analysemetoder. Jeg ikke i tvivl om, at vi i løbet af de næste fem år skal skrive verdenshistorien om på en række punkter, fordi vi nu er i stand til dykke mere præcist ned i fortiden. Bl.a. hvad angår vores selvforståelse - hvor ens eller forskellige vi er som mennesker. Eller sagt på en anden måde. Stammer vi alle sammen fra de samme forhistoriske mennesker her på kloden, eller er der forskelle på os moderne mennesker, påpeger Eske Willerslev.

Blandt de overordnede emner, som centret skal beskæftige sig med er bl.a.:

1. Menneskets indvandring i Amerika.

2. Store dyrs uddøen i løbet af de seneste 100.000-er af år.

3. Menneskets indvandring i Den Ny Verdens nordligste egne.

4. Klimaændringer og rekonstruktion af tidligere miljøer og leveforhold.

5. Grundlæggende eksperimenter med dna fra aflejringer.

- Mere populært kan man sige, at vi med de nye teknikker får en meget bedre forståelse for, hvordan vi mennesker har bevæget os rundt på kloden og er endt, dér hvor vi er. Og så kan vi også bruge analyser af fortidens klima til bedre at forstå nutidens problemer med kraftigere storme, øget temperatur og mere nedbør. Og i den forbindelse også fx se på, hvad det var, der skete med den nu rødlistede isbjørn for 8.000 år siden, da temperaturen steg med tre grader. Og så er jeg overbevist om, at vi gennem vores forskning vil få en masse positive sidegevinster. Fx indenfor sygdomsbehandling, når det gælder kræft, skelerose og mere genetisk nøjagtige analyser af ukendte vira og bakterier i forbindelse med forskellige former for betændelser eller kroppens reaktioner på fx ebola og fugleinfluenza, understreger Eske Willerslev.

Unikt på verdensplan 

Center for Geogenetik er unikt på verdensplan - det første af slagsen. Faktisk er ordet geogenetik opfundet til lejligheden. Det eksisterer ikke i de nuværende videnskabelige ordbøger.

- Det unikke ved centret er, at vi bygger bro mellem naturvidenskaben og humanistiske fag. Min medarbejderstab på 55 inkluderer dna-forskere, geologer, arkæologer, folk med forstand på fysik og kemi og palæontologer, forskere, der ved noget om fossiler. Og så har vi også tætte kontakter til folk indenfor den medicinske verden. Alt i alt giver det en videnskabelig dynamik i forhold til mange andre steder, hvor forskerne arbejder opdelt og isoleret fra hinanden, siger Eske Willerslev.

Center for Geogenetik er bl.a. støttet af Grundforskningsfonden med 50 millioner kr. - foruden en række andre fonde og institutioner, som også har støttet med store beløb.

Eske Willerslev siger i forbindelse med centeråbningen og finansieringen:

-Der er tre ting, som skal være i orden, hvis vi skal beholde vores førerposition på verdensplan:

1)  Rammerne og faciliteterne skal være i orden.

2)  Man skal kunne tiltrække de rette forskere fra ind- og udland.

3)  Økonomien skal være i orden, fordi konkurrencen på det felt er så stor på internationalt plan. Ellers mister vi vores førerposition.

- Hvis ovenstående forhold er i orden, er jeg ikke i tvivl om, at København bliver en magnet for mange topforskere, som arbejder med at forstå fortiden, nutiden og dermed regne mere nøjagtigt på "fremtiden", siger Eske Willerslev.

International konference 

I forbindelse med åbningen af det nye center, afholdes en tre-dages international konference i København med deltagelse af 250 forskere fra USA, Latinamerika, Asien og Europa.