29. september 2010

Forsk!2010 - Flere medicinstuderende skal forske

Studenterliv

FORSK!2010 er en todages-konference for sundhedsvidenskabelige studerende arrangeret af frivillige studenterforeninger på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Med 40 oplægsholdere fra en lang række specialer og forskningsenheder vil arrangørerne inspirere de studerende til at forske allerede under studiet.

Vigtig studenterforskning 

Arrangørerne af konferencen er medicinstuderende, der brænder for forskningen og gerne vil opfordre deres medstuderende til at tænke i de baner tidligere i studieforløbet:

- Alle sundhedsvidenskabelige discipliner har forskning som et bærende element. Hvis vi skal sikre kvaliteten af forskningen i fremtiden, skal vi have de studerende involveret mens de læser. Vi har opdaget, at mange af vores medstuderende drømmer om at forske i løbet af studiet, men har svært ved at overskue, hvordan man kommer i gang. Desværre er der ikke megen fokus på forskning eller information om studerendes muligheder for at forske i løbet af lægestudiet. Det vil vi gerne være med til at ændre, siger Sandra Viggers, der er formand for SATS (Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab)

- De nyuddannede læger har kun fire år til at kvalificere sig for at få en uddannelsesstilling inden for deres drømmespeciale. Det gør tidlig forskningserfaring til en karrieremæssig fordel. Desuden synes vi, at forskning er både sjovt og interessant. Det budskab vil vi gerne viderebringe til andre studerende, fortsætter medicinstuderende Marie Louise Poulsen, formand for PUFF (Panums UngdomsForskerForening).

Opbakning fra ledelsen

Ledelsen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet bakker op om initiativet:

- Vi er imponerede over det omfattende Forsk!2010 program. Det viser med al tydelighed at der er stor entusiasme blandt studerende for at dykke ned i forskningen. Forskningsåret for medicinstuderende, det prægraduate forskningsår, har været en stor succes, men arrangørerne af Forsk!2010 har en pointe i, at forskningsaspektet måske ikke er tydeligt nok i den prækliniske uddannelse. Den samme holdning har aftagerpanelet for lægeuddannelsen, som efterlyser flere direkte veje til en forskningskarriere. Forskningstemaet vil blive et af omdrejningspunkterne i den fremadrettede dialog mellem studienævn, aftagere og dekanat, siger prodekan for uddannelser Hans Henrik Saxild fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Smagsprøve og starthjælp 

Studenterforeningernes mål med konferencen er at give de studerende en smagsprøve på forskningens verden, og samtidig en vej ind i den.

- Vi håber, at Forsk!2010 hjælper de studerende med at få kontakt til forskere og institutioner, og få et overblik over deres muligheder inden for studenterforskning. De kan bl.a. få input til, hvordan de rent praktisk skal gribe sagen an. Desuden håber vi, at konferencen kan sætte gang i en udvikling ift. at gøre forskning til en mere integreret og naturlig del af de sundhedsvidenskabelige uddannelser, især medicinstudiet, siger Sandra Viggers. 

Hvor og hvornår?

Konferencen Forsk!2010 foregår i Hannover- og Haderup-auditorierne på Panum på Blegdamsvej onsdag den 29. og torsdag den 30. september fra 16:15-21:15.

Foredragene bliver holdt af forskere fra et bredt felt af fagområder og af studerende med erfaring fra forskningen. I området uden for auditorierne vil der være stande fra forskellige områder, hvor de studerende kan tale med forskerne og stille spørgsmål. Der vil også være posteropstilling for forskningsårsstuderende med eksempler på, hvad man kan lave som studenterforsker.