28. september 2010

Navlestrengsblod kan ikke bruges til at vurdere spædbørns risiko for allergi

Allergiforskning

Hospitaler og forskere har i årevis brugt en blodprøve fra den nyfødtes navlestreng til at vurdere risikoen for allergi. Nu har forskere fra Københavns Universitet vist, at en del spædbørn kan være stemplet med en risiko, som ikke er der, da den biomarkør i blodet, som viser risikoen, ofte stammer fra moderen og ikke spædbarnet.

Navlestrengsblod har givet risiko for allergiBlod fra nyfødtes navlestreng er ikke optimalt til at vurdere risiko for allergi.

Allergi opstår, når kroppens immunsystem læser sin parasitmanual forkert. Antistoffer er normalt en del af vores biokemiske arsenal mod virus, bakterier, snyltere og andre fremmedlegmer, men under en allergisk reaktion er antistoffet IgE fejlagtigt blevet vendt mod noget så uskadeligt som fx græspollen, nødder, dyr eller æg. 

Astma og allergi er de mest almindelige kroniske sygdomme hos børn, som nedsætter livskvalitet og giver samfundsøkonomiske problemer, fx gennem øget sygefravær. Nybagte forældre har derfor fået tilbudt, at hospitalerne kunne vurdere spædbarnets risiko for senere at udvikle allergi ved at måle mængden af IgE i navlestrengsblodet. Hospitalerne har brugt resultatet til at afgøre, om der er behov for forebyggelse, fx gennem en særlig allergivenlig modermælkserstatning.

Biomarkøren kan stamme fra moderen 

Forskere fra COPSAC (Copenhagen Studies on Asthma in Childhood) ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Gentofte Universitetshospital fandt dog for nylig tegn på, at IgE I navlestrengsblodet kunne stamme fra moderen, og besluttede sig for at lave en større undersøgelse.

Forskerne målte derfor den totale mængde IgE i navlestrengsblod hos 243 nyfødte. Derefter afgjorde de, hvor meget IgE der stammede fra moderen ved hjælp af hyperfølsomme analyser af IgE i navlestrengsblodet, hos moderen selv, og hos barnet efter seks måneder.

- Vi fandt, at 46 procent af prøverne med øgede IgE-niveuaer i navlestrengsblod skyldtes IgE fra moderen, fortæller læge og ph.d. Klaus Bønnelykke fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 

- Det kan forklare, at mange studier har vist dårlige resultater ved at bruge navlestrengs-IgE. Hvis man i fremtiden vil vurdere risikoen for, at et spædbarn udvikler allergi ud fra navlestrengsblod, så skal man tage højde for overførslen af IgE fra moderen. Ellers må vi finde en anden metode, slutter Klaus Bønnelykke. 

Opdagelsen er udgivet i det internationale tidsskrift Journal of Allergy and Clinical Immunology.