8. september 2010

På vej mod et nyt naturhistorisk museum

Museum

Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet er takket være en rundhåndet donation fra Det Obelske Familiefond kommet et stort skridt nærmere realiseringen af det nye naturhistoriske museum ved Botanisk Have i København.

Udstoppede dyr og skeletter Det Obelske Familiefond har bevilget 1,73 mio. kr. til medfinansiering af den kommende arkitektkonkurrence og sammen med bygherren Universitets- og Bygningsstyrelsen og Københavns Universitet skal museet nu i gang med udformningen af programmet til den kommende arkitektkonkurrence.

- En af forudsætningerne for, at kunne realisere det nye museum, er, at private fonde engagerer sig i projektet. Derfor er vi fra museets side utroligt glade for støtten fra Det Obelske Familiefond. Med udskrivelsen af arkitektkonkurrencen kommer vi et stort og vigtigt skridt videre i realiseringen af det nye museum, siger en glad Morten Meldgaard, direktør for Statens Naturhistoriske Museum.

Det Obelske Familiefond har hidtil koncentreret de fleste af sine aktiviteter i Nordjylland, men med en ny støttestrategi har fondet udvidet sit interessefelt til hele Danmark.

- Fra fondets side synes vi, at ideen om et nationalt museum af international kvalitet for naturhistorien er spændende. Samtidig synes vi, at museumsprojektet, bl.a. på grund af den helt centrale placering, rummer mange spændende muligheder. Derfor er vi gået ind i en medfinansiering af arkitektkonkurrencen, udtaler Christen Obel, bestyrelsesformand for Det Obelske Familiefond.

Statens Naturhistoriske Museum udskrev sidste år en åben idekonkurrence, hvor alle kunne komme med forslag til udformning og indhold på et nyt museum. Konkurrencen havde mere end 120 deltagere fra både ind- og udland. Nu er det imidlertid den endelige arkitektkonkurrence, det gælder, og den forventes udskrevet ved årsskiftet 2010/2011.