10. september 2010

Ombygning er en gave til studiemiljøet

Studiemiljø

Et byggeprojekt på Københavns Universitet har lagt nye alen til det i forvejen vidt besungne studiemiljø på Det Farmaceutiske Fakultet.

Mens sommerferien lagde Nørre Campus øde, var håndværkerne i fuld gang på Det Farmaceutiske Fakultet. To gamle gymnastiksale med adresse på Universitetsparken er omdannet til et multifunktionsområde, hvor kreative løsninger med hensyn til lyssætning, farvevalg og indretning har fundet vej fra tegnebræt til byggeplads. De nye lokaler skal først og fremmest bruges til sociale og faglige aktiviteter af de studerende på Det Farmaceutiske Fakultet. Studiemiljø

Byggeprojektet har været længe undervejs – og de studerende har været med i beslutnings- og planlægningsprocessen undervejs:

– Det Farmaceutiske Fakultet på Københavns Universitet vandt undervisningsmiljøprisen i 2008, og det var ikke uden grund. Ledelsen på fakultetet har altid lyttet til de studerendes ønsker og krav, og vi har faste månedlige møder med dekanatet, hvor vi i fællesskab diskuterer nye tiltag på studiemiljøområdet. Den nye ombygning er endnu et eksempel på, hvordan der her på Fakultetet så at sige 'ledes i gulvhøjde', siger studerende Sanne Tofte Rasmussen, fungerende formand for fagrådet Students of Pharmaceutical Sciences.

Prestigeprojekt og pejlemærke
Københavns Universitet bidrager med 3 millioner kroner til byggeprojektet, og Det Farmaceutiske Fakultets egen opsparing leverer ligeledes 3 millioner kroner. Lægemiddelvirksomhederne H. Lundbeck A/S og Novo Nordisk A/S bidrager med en halv million kroner hver, så der er altså tale om en renovering til i alt 7 millioner kroner. Det er sjældent, at så mange midler øremærkes byggeri til først og fremmest studerende:

– Der er i høj grad tale om et prestigeprojekt – ikke kun for Det Farmaceutiske Fakultet men også for resten af Universitetet. Ombygningen kan blive et flagskib for studiemiljøet på hele Københavns Universitet, fortæller prodekan Ulf Madsen, som understreger, at også ansatte  vil få gavn af den ambitiøse ombygning, der rummer mange spændende detaljer; eksempelvis en væg domineret af motiver fra den farmaceutiske forskningsverden, hvor lys bag skærmbilleder af blodceller på raffineret vis kan skifte farve og dermed sætte kulør på særlige begivenheder.

De nye lokaler åbner med en officiel reception fredag den 10. september klokken 15. 'Novo Nordisk og Lundbeck Studiesalene' skal i fremtiden danne udgangspunkt for de studerendes sociale og faglige aktiviteter, større arrangementer på tværs af fakultetet og være et pejlemærke for hele Universitetets studiemiljø.