16. september 2010

Vinder kåret af idékonkurrence om ny vidensbydel på Nørrebro

BYUDVIKLING

COBE Arkitekter København løb med sejren i idékonkurrencen om udvikling af en vidensbydel på Københavns Universitets Nørre Campus. Vidensbydelen skal styrke samarbejdet mellem by, erhverv og universitet. Med sejren vinder COBE Arkitekter en kontrakt på rådgivning under udviklingen af vidensbydelen til en værdi af 1 million kroner. Frem til foråret 2011 skal vinderteamet sammen med brugerrepræsentanter udarbejde den konkrete udviklingsplan for området.

Vinderforslagets illustration af området v. Nørre Allé med plads og ny tunnelDen 16. september 2010 udløstes spændingen for deltagerne i den internationale idékonkurrence om en ny vidensbydel i hovedstadens nordlige del. Konkurrencen blev udskrevet i februar af Universitets- og Bygningsstyrelsen og Københavns Universitet i samarbejde med Københavns Kommune og med støtte fra Realdania, der bl.a. finansierer vinderkontrakten.

COBE har siden sin oprettelse i 2005 med base i København og Berlin markeret sig med fornemme placeringer i konkurrencer om byplanprojekter - blandt andet i Nordhavn, på Nørreport og Israels Plads. I denne idékonkurrence har COBE benyttet underrådgivere fra Holland, Norge, Schweiz og Danmark med specialviden om blandt andet infrastruktur, bæredygtighed og erhvervsudvikling.

Overbevist jury

COBE's vinderforslag har imponeret konkurrencens jury med sine klare strategier og vision for en integreret vidensby, som spiller sammen med det lokale bymiljø.

- Vinderforslaget svarer overbevisende på de komplekse spørgsmål, som udviklingen af vidensbydelen rejser. Nørre Campus er med bl.a. udbygningen af Panum og etableringen af Niels Bohr Science Park et vækstcenter for sundhedsvidenskabelig, naturvidenskabelig og farmaceutisk forskning og uddannelse. Nu har vi et ambitiøst bud på, hvordan vi styrker dialogen mellem vidensinstitutioner, virksomheder, beboere og besøgende, siger rektor for Københavns Universitet Ralf Hemmingsen, der er formand for projektets styregruppe og medlem af juryen.

Juryens formand vicedirektør Connie Barfod fra Universitets- og Bygningsstyrelsen udtaler:

- Vi bestræber os på konstant at styrke sammenhæng og synergi mellem forskning, byens liv og erhvervslivet. Og de bestræbelser er Vidensbydel Nørre Campus et resultat af. Her giver vi erhvervslivet en enestående mulighed for at placere sig klods op ad de forskningsmiljøer, som i fremtiden vil udklække nogle af landets kvikkeste hoveder. Vinderforslaget udgør et robust fundament for vores arbejde med vidensbydelen de kommende år.

Københavns Kommune ser udviklingen af Nørre Campus som en gevinst for København:

- Jeg glæder mig til det videre samarbejde med at konkretisere vinderforslaget. Et tættere samarbejde mellem universitetet og erhvervslivet er fuldstændigt afgørende for at styrke Københavns og hele regionens konkurrenceevne og økonomiske vækst, siger overborgmester Frank Jensen.

Videnspladser og cykelstier

Forankringen af universitetet i byen sker blandt andet ved etablering af såkaldte videnspladser, soFoto af området med videnspladser osv. markeret m. lysm hver især bliver tilknyttet en ‘vidensbørs' - fx en bogcafe, udstillingsbygning eller et konferencecenter. Områdets centrale vidensplads bliver placeret i hjertet af campus ved skæringspunktet mellem Nørre Allé og Tagensvej og forbinder Rigshospitalet, Panum, Universitetsparken og De Gamles By.

I juryens bedømmelse fremhæves vinderforslagets grundtanke om, at det ikke er nødvendigt at etablere nye store rekreative områder, hvis der skabes bedre sammenhæng mellem de eksisterende områder. Forslaget fokuserer i stedet på at øge tilgængeligheden til store og små rekreative områder ved hjælp af omfattende cykelstinet.

I forslaget indtænkes de store boulevarder og trafikårer Nørre Allé, Tagensvej, Jagtvej og Blegdamsvej, der i dag er svært tilgængelige barrierer mellem de forskellige campusområder og kvarterer:

  • En tunnel under Nørre Allé og en plads skal skabe et aktivt byrum i overgangen mellem Universitetsparken og Fælledparken.
  • En bro henover Tagensvej og Amorparken med auditorier tilknyttet skal styrke sammenhængen mellem Panum og Rigshospitalet.
  • Nye hovedadgange og pladser ved Panum, Rigshospitalet og Fælledparken skal integrere områderne.
  • Vidensbydelen skal bindes sammen på tværs af en ny cykelforbindelse fra Søerne gennem Fælledparken, Universitetsparken og videre til Haraldsgadekvarteret, der rummer store muligheder for erhvervsudvikling baseret på universitetets og Rigshospitalets forskning.

Se vinderforslaget

Vinderforslaget bliver frem til den 29. september udstillet ved hovedindgangen til Panum på Blegdamsvej. Fra den 30. september til den 15. oktober vil vinderforslaget blive udstillet i Universitetsparken.