19. januar 2011

Bestyrelsen: Fuld tillid til rektor

Penkowa-sag

Københavns Universitets bestyrelse har i dag på et møde givet sin fulde opbakning til rektor Ralf Hemmingsen. Bestyrelsen og KU's ledelse ser meget alvorligt på anklagerne mod Milena Penkowa herunder på en henvendelse fra 58 forskere, men bestyrelsen har fortsat fuld tillid til KU's forvaltning af sagen og rektors habilitet.

På mødet gav kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen bestyrelsen en vurdering af sagen. Det skete på baggrund af Kammeradvokatens notat om sagen. På mødet slog Hagel-Sørensen fast, at alle sagsforhold er håndteret i god overensstemmelse med principperne for saglig forvaltning. Rektor har desuden givet både en mundtlig og skriftlig redegørelse om sagskomplekset. Den aktuelle sag om mistanke om uredelighed er fortsat under behandling i Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed, UVVU.

- Vi har fået en tilfredsstillende gennemgang af sagen. På KU følger sagen fortsat principperne om saglig sagsbehandling og sikring af alle involverede personers retssikkerhed. Kommer der på et tidspunkt ny viden, der kan tilsige genbehandling af de gamle sager eller af nye videnskabelige forhold, vil der naturligvis ske en indberetning til UVVU, fastslår bestyrelsesformand Nils Strandberg Pedersen.

På grund af den offentlige omtale af sagen sender KU – bistået af Kammeradvokaten - en grundig orientering om den administrative håndtering af sagen til Videnskabsministeriet, som er universiteternes tilsynsmyndighed.

Sagen handler ikke om den disputats, Penkowa fik godkendt enstemmigt af et bedømmelsesudvalg. Den vedrører en afhandling, som hun på et tidligere tidspunkt trak tilbage.
 
Strandberg Pedersen understreger, at det de sidste ti år har stået alle frit for at rejse sager om videnskabelig uredelighed til Udvalgene for Videnskabelig Uredelighed, UVVU. Og hvis der blandt medforfattere til Penkowas forskning skulle være opstået bekymring om deres arbejde, skal de ikke afholde sig fra at træde frem og kontakte ledelsen eller UVVU. Det gælder både forskere i ind- og udlandet.