7. oktober 2011

KU får fem af elleve nye grundforskningscentre

Funding

Danmarks Grundforskningsfond har netop offentliggjort navnene på de 11 nye grundforskningscentre - såkaldte Centers of Excellence. Københavns Universitet får næsten halvdelen af de elleve nye centre.

I alt kan der blive tale om 274 millioner kroner til fem nye centre på Københavns Universitet. De fem forskere, som Grundforskningsfonden nu vil indlede kontraktforhandlinger med, er:

 • Mikael Rask Madsen, Centre for Studies in Legal Culture på Det Juridiske Fakultet til:
  Center for International Courts (CIC)

 • Barbara Halkier (Institut for Plantebiologi og Bioteknologi, LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet) til:
  Center for Dynamic Molecular Interactions

 • Henrik Clausen (Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet) til:
  Copenhagen Center for Glycomics (CCG)

 • Bo Elberling (Institut for Geografi og Geologi, Det Naturvidenskabelige Fakultet) til:
  Center for Permafrost Dynamics in Greenland (CENPERM)

 • Charles Marcus (gæsteprofessor fra Harvard på Det Naturvidenskabelige Fakultet) til:
  Center for Quantum Devices (QDev). Læs interview med Charles Marcus

Forskerne er udvalgt efter en lang ansøgningsproces: I første fase var der tale om en generel interessetilkendegivelse, hvor Grundforskningsfonden modtog i alt 198 tilkendegivelser. 27 af forskerne bag disse blev herefter inviteret til at indsende den egentlige ansøgning.

Centrene vil blive oprettet i perioden fra januar 2012 til sommeren 2012. De vil blive oprettet for seks år med mulighed for at forlænge med yderligere fire år, hvis en midtvejsevaluering viser tilfredsstillende resultater.

Læs mere

Grundforskningsfondens pressemeddelelse kan du læse mere om alle de nye grundforskningscentre.