16. november 2011

De nye medier får deres eget center

Tværfaglighed

Forskning og uddannelse inden for nye medier og kommunikationsteknologier får med indvielsen af det tværfaglige Center for Communication and Computing den 16. november et samlet fokus på Københavns Universitet. Centret bygger bro mellem to stærke fagtraditioner, den 'bløde' humanistiske og den 'hårde' datalogiske, som sammen skal bidrage til udviklingen af fremtidens kommunikationsplatforme.

Foto: Lizette KabréTraditionelt har der været en skarp arbejdsdeling mellem teknologer og humanister, når det har handlet om udviklingen af nye kommunikationsplatforme. Dataloger og ingeniører har designet de nye systemer, og efterfølgende har kommunikations- og medieforskere studeret, hvordan folk bruger dem, og analyseret de samfundsmæssige konsekvenser. Men fremtidens it-løsninger vil kræve, at der bliver arbejdet sammen på tværs af faggrænser.

- Med etableringen af Center for Communication and Computing på Københavns Universitet vil vi gerne gøre op med den traditionelle arbejdsdeling. De humanistiske forskere skal komme ind i billedet, allerede når idéerne udtænkes, og systemerne designes. Centret skal også danne ramme om den nye tværfaglige uddannelse 'Kommunikation og it', der skal uddanne fremtidens mediedesignere, fortæller centerleder, professor Jørgen Bansler, som selv er datalog.

Se video med Jørgen Bansler og Klaus Bruhn Jensen, der forklarer baggrunden for det nye center

Kommunikation og it tiltrækker både drenge og piger

Netop uddannelsen 'Kommunikation og it' har på få år vist, at den kan noget af det, som Center for Communication and Computing gerne vil fremme, nemlig evnen til at favne både det hårde og bløde og dermed åbne op for nye måder at designe it på.

Foto: Lizette Kabré- Det traditionelle mønster er, at mænd søger ind på it-uddannelser og kvinder på kommunikationsuddannelser, men på Kommunikation og it er kønsfordelingen 50-50. Vi tror selv, at den ret unikke kombination af 'hårde' og 'bløde' kompetencer, som uddannelsen forener, er vejen frem. De studerende skal rent faktisk kunne programmere, men derudover får de også evnen til at analysere kommunikative forhold, og det kan være med til at gøre op med de typiske kønsforskelle inden for it-uddannelserne, siger professor Klaus Bruhn Jensen, der er vicecenterleder på Center for Communication and Computing. Og han tilføjer:

- Vi mener, at den kombination af kompetencer, de studerende får på uddannelsen, er en stor fordel, når de skal være med til at udforme vores samfunds nye it-værktøjer. 

Kontant valuta for tværfagligt samarbejde

Et af de projekter, som Center for Communication and Computing kommer til at huse, er Netvalue, der er et godt eksempel på, hvordan kommunikationsfolk og dataloger kan bruge hinandens fagligheder til at tænke og udvikle nyt. I projektet samarbejder de om at forbedre designet af online computerspil.

- Det, vi gør i Netvalue, er at lægge vores ekspertise i kommunikations- og brugeranalyser sammen med datalogernes ekspertise i programmerede systemer. Så kan vi i fællesskab hjælpe online-spiludviklere med at angribe deres mange data om spillernes adfærd på nettet fra forskellige vinkler. På den måde kan vi give dem nogle konkrete anbefalinger til, hvordan de for eksempel kan udvikle deres spil, så de kan fastholde spillernes interesse. Det er selvfølgelig ekstremt vigtigt for online-spiludviklere, at de er i stand til at fastholde spillerne i deres særlig univers, siger adjunkt Anne Mette Thorhauge, som forsker i computerspil og digital kommunikation.

Kontakt

Centerleder, professor Jørgen Bansler
Center for Communication and Computing
Tlf. 30 25 64 96

Vicecenterleder, professor Klaus Bruhn Jensen
Center for Communication and Computing
Tlf. 29 25 86 51

Adjunkt Anne Mette Thorhauge,
Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
Tlf. 61 27 20 97