15. november 2011

Operationer på tøjdyr gør dyrlægestuderende mindre nervøse

Bamsekirurgi

Det dæmper nervøsiteten blandt landets dyrlægestuderende at øve de grundlæggende operationsteknikker på tøjdyr, inden de skal operere levende dyr. Samtidig reducerer det brugen af forsøgsdyr til et minimum. Det dokumenterer en ny ph.d. -afhandling fra LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

Kirurgisk færdighedslaboratorium med tøjdyr. Foto: Rikke LangebækEt kirurgisk færdighedslaboratorium, som i daglig tale kaldes 'bamselaboratoriet', styrker de dyrlægestuderendes indlæring og undervisningsmiljø.

I laboratoriet kan de studerende øve grundlæggende operationsteknikker på tøjdyr, der er lavet, så de ligner og føles som rigtige dyr med eksempelvis organer, vener og blodårer. 

- I forhold til at operere på døde dyr eller forsøgsdyr, kan vi se, at de studerende føler sig mere trygge ved først at lære de basale operationsteknikker på tøjdyrene. Nervøsitet hæmmer indlæring, så det var ikke overraskende, at den øgede tryghedsfølelse blandt de studerende har resulteret i, at de lettere lærer og husker operationsteknikkerne, siger ph.d. og seniordyrlæge Rikke Langebæk, som har udviklet færdighedslaboratoriet. Hun tilføjer:

- Samtidig ønsker vi at gøre alt, hvad vi kan, for at reducere brugen af forsøgsdyr i undervisningen.

Mindre angst og bedre indlæring

Målinger af de studerendes hjertefrekvens, spørgeskema-undersøgelser og interviews viser, at de studerende efter undervisningen i 'bamselaboratoriet' er betydeligt mindre angste og bedre forberedte, når de senere skal operere på levende dyr.

Gennem interviewsTøjdyr på operationsbordet. Foto: Rikke Langebæk med de studerende har Rikke Langebæk identificeret fire aspekter, der har betydning for brugbarheden af modellerne: Det visuelle, det dimensionelle, det taktile og det situationelle aspekt.

På en 4-punkts såkaldt likert-skala (dårlig/rimelig/god/rigtig god) vurderede 75 procent af de studerende desuden tøjdyrsmodellerne som værende 'gode' eller 'rigtig gode' til indlæring af de kirurgiske procedurer.

Færdighedslaboratoriet har været i brug siden 2007. Tidligere har dyrlægestuderende kun haft mulighed for at træne simple operationsteknikker på døde dyr, som var doneret til undervisning.

Erfaringen viser, at denne træning ikke er tilstrækkelig til at dæmpe de studerendes nervøsitet og utryghed, når de efterfølgende skulle operere på levende dyr.

Ph.d.-forsvar

Titlen på Rikke Langebæks ph.d. afhandling er: 'Emotions in the veterinary surgical learning environment - with a special focus on anxiety and the effect of training in a Surgical Skills Laboratory'. Ph.d.-afhandlingen vil blive forsvaret den 2. december 2011 kl. 13 på LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet.

Kontakt

Seniordyrlæge, ph.d. Rikke Langebæk
Mail:
ril@life.ku.dk

Pressemedarbejder Katherina Killander
Mobil: 51 68 04 12

Emner