24. november 2011

Gennembrud i kampen mod verdens mest udbredte indvoldsorm

Parasitinfektion

Forskere fra bl.a. LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet har netop kortlagt hele arvemassen for parasitten spolorm. Det er et gennembrud, der baner vej for nye vacciner og lægemidler, der kan forebygge og behandle den parasit, der hvert år smitter millioner af mennesker med spolorm. Forskningsresultaterne bliver bragt i Nature i dag.

En han- og en hunspolormOmkring 1,2 milliarder mennesker, primært i ulandene, er i dag smittet med indvoldsormen spolorm, og det gør den til den hyppigst forekommende ormeinfektion hos mennesker. Indvoldsormen, der lever i tyndtarmen og er 15-30 cm lang, slår hvert år 10.000 mennesker ihjel.

Grisens spolorm, Ascaris suum, er nært beslægtet med menneskets spolorm og er også udbredt i hele verden. Forskerne fra LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet har sammen med forskere fra bl.a. Australien og Kina aflæst spolormens arvemasse sammen med alle de gener, som parasitten bruger på forskellige livsstadier mens den vandrer rundt i dens 'vært', det være sig gris eller menneske.

Det er gjort ved hjælp af en ny sekventeringsmetode kaldet Next Generation Sequencing, som gør det muligt at aflæse den genetiske kode (DNA) på en ekstremt hurtig og effektiv måde.

- Vi har identificeret 750 molekyler, som har betydning for nedbrydning af værtens væv og som parasitten bruger til at skjule sig for immunforsvaret. Vi kan også bruge den nye viden til at identificere molekyler, som er unikke for parasitten og i fremtiden udvikle medicin, der målrettet går til angreb på disse parasitmolekyler, mens den lader resten af kroppen være i fred. Samtidig giver det mulighed for at bekæmpe lignende parasitinfektioner, som en fjerdedel af verdens befolkning er plaget af, siger postdoc Peter Nejsum.

Ny medicin mod parasitten

Den nye viden giver banebrydende indsigt i, hvad der kendetegner en parasit, hvordan parasitten overlever iEn grisetarm med spolorm indeni både grise og mennesker og hvordan den kan ændre værtens immunrespons. Det giver helt nye muligheder for at udvikle vacciner og lægemidler.

Spolormets genom, eller arvemasse, er 10 gange mindre end menneskets genom og indeholder ca. 18.500 gener. Ved at sammenligne spolormens genom med andre rundormes genomer har forskerne været i stand til at identificere unikke 'parasitgener'. Det  giver en dybere forståelse af mekanismerne bag parasitisme, altså samlivet mellem den sygdomsfremkaldende parasit og dens vært.


Kontakt

Postdoc Peter Nejsum
LIFE - Det Biovidensakbelige Fakultet
Mail:
pn@life.ku.dk
Mobil: 50 54 13 92