2. november 2011

Klimaforandring koster dyr(t)

DNA-Forskning

Hvad var skyld i, at mammutten, det uldhårede næsehorn og andre af datidens kæmper uddøde - var det mennesket eller klimaforandringer? Det spørgsmål har længe plaget videnskaben og delt forskerverdenen. Nu har postdoc Eline Lorenzen og professor Eske Willerslev fra Københavns Universitet, som har stået i spidsen for det hidtil største internationale projekt inden for dette forskningsfelt, løst en stor del af gåden. Deres resultater offentliggøres nu i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Nature. Og svarene er langt fra enkle.

Hulemaleri af bisoner. Fotokredit:Matthew Pound, University of LeedsStudiet har undersøgt seks af de store, ikoniske planteædere fra istidens mammutsteppe og afslører, at hverken klima eller mennesker alene var skyld i, at arterne forsvandt.

Postdoc Eline Lorenzen fra Københavns Universitet har været primus motor i det daglige arbejde med blandt andet at analysere resultaterne.

- Vores resultater viser, at mennesket ikke var skyld i, at det uldhårede næsehorn uddøde eller at moskusoksen forsvandt i Europa og Asien - det var udelukkende klimaforandringer. Men når det gælder udryddelsen af de vilde heste og bisonen i Sibirien, er det en kombination. Rensdyret derimod er ret upåvirket af det hele. At arterne hvert især har reageret forskelligt på mennesker og klima viser, hvor stor en udfordring det er at forudsige, hvordan nulevende arter vil reagere på de nuværende globale klimaforandringer, siger Eline Lorenzen fra Grundforskningscenter for GeoGenetik på Statens Naturhistoriske Museum i København.

Klimadata og dyrefossiler

Studiet bygger på analyser af dna fra hundredevis af gamle dyrefossiler, klimadata og arkæologiske fund og resultaterne giver et sjældent indblik i samspillet mellem dyr, klima og mennesker over de sidste 50.000 år.

Postdoc Eline Lorenzen har været primus motor for at analysere resultaterne for centerleder professor Eske Willerslev.Professor Eske Willerslev, som har været leder af det hidtil største internationale projekt indenfor dette forskningsområde, siger:

- Vores studie viser klart, at vi godt kan begrave teorien om, at dyrenes massedød skyldtes en enkeltstående begivenhed eller årsag; for eksempel store klimaudsving eller rovjagt på dyrene. Vi ser, at hver enkelt dyreart reagerer individuelt på de to faktorer, så man kan ikke generalisere, når det drejer sig om årsagen til, at arter uddør, siger professor Eske Willerslev

Gåden om mammutten

Et mysterium har forskerne dog ikke løst. Grunden til, at mammutten forsvandt er fortsat en gåde - trods det store forskningsprojekt, der har kørt i over seks år.

Sagen om hvorfor mammutten uddøde er endnu uopklaret. Foto af mammut: Statens Naturhistoriske Museum.Projektet er et internationalt samarbejde mellem forskere fra over 40 institutioner i verden og under ledelse af professor Eske Willerslev fra Grundforskningscenter for Geogenetik på Statens Naturhistoriske Museum i samarbejde med bl.a. professor Carsten Rahbek, leder af Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet. 
 

Kontakt

Postdoc Eline Lorenzen
Mobil 26 70 10 24

Professor Eske Willerslev
Mobil 28 75 13 09