08. november 2011

Dagsværkere skal give viden om unges uddannelsesvalg

OPERATION UDDANNELSE

Uddannelsesservice på Københavns Universitet bruger Operation Dagsværk-initiativet til at blive klogere på unges tanker om uddannelsesvalg og ønsker til information og vejledning. 20 dagsværkere er den 9. november hyret til et fremtidsværksted om uddannelsesvalg og vejledning.

- I en tid med fokus på uddannelse til flere og bedre gennemførsel er en tæt dialog med vores kommende studerende helt essentiel, siger studiechef Claus Nielsen fra Københavns Universitet om fremtidsværkstedet.

Fremtidsværkstedet lægger op til at tænke anderledes og finde kreative løsninger på udfordringer i forbindelse med frafald og studieskift. På værkstedet skal gymnasieeleverne fra Operation Dagsværk udveksle erfaringer og formulere fælles drømme om vejen til et godt studieliv.

Projektets mål er at finde gode svar på disse spørgsmål:

  • Hvad vægter de unge i forhold til at træffe uddannelsesvalg?
  • Hvilken information og vejledning har de unge brug for?
  • Hvor vil de gerne kunne opsøge denne information og vejledning?

Kampagne giver forsmag

Foto fra Københavns Universitets rekrutteringskampagne. Øverst fra venstre: Nastasia (nanoscience, 3. år), Mathias (Food Science & Technology, 5. år), Kaya (psykologi, 1. år), Amanda (religionsvidenskab, 2. år), Nederst fra venstre: Tobias (farmaci, 3. år), Mika (dansk, 5. år), Rasmus (jura, 1. år) og Rishi (it og sundhed 2. år).Fremtidsværkstedet er ét blandt flere af Københavns Universitets initiativer, der skal kvalificere de unges uddannelsesvalg. Et andet initiativ der netop er skudt i gang, er universitetets studielivskampagne, hvor potentielle studerende over de næste 20 uger kan få en forsmag på studielivet og få hjælp til uddannelsesvalget. Gennem korte film fortæller 8 studerende om livet som universitetsstuderende. De studerendes små historier skal medvirke til at informere, inspirere og sætte tanker i gang i forhold til deres kommende uddannelsesvalg.

Fremtidsværkstedet er ligesom studielivskampagnen en del af Københavns Universitets strategi om at mindske frafald og studieskift.

- Ved at få direkte respons fra unge om deres ønsker til information og vejledning kan vi bedre målrette vores vejledning og uddannelsesinformation. På den måde undgår vi at spilde både de unges og universitetets tid, når potentielle studerende skal træffe et uddannelsesvalg der er rigtigt for dem, siger studiechef Claus Nielsen.

Fremtidsværkstedet løber af stabelen onsdag den 9. november. Værkstedet bliver afholdt af studievejledere fra Uddannelsesservice, der til daglig informerer og vejleder uddannelsessøgende om bacheloruddannelserne på Københavns Universitet. De 20 Operation Dagsværk-deltagere er fra forskellige gymnasier i Københavnsområdet.

Kontakt

AC-vejleder Marie Stampe Lysgaard
Mobil: 30 22 08 46

Nyhedsredaktør Anna Høxbro Bak
Mobil: 22 64 03 55