18. november 2011

Studerende spinder ord til guld

Unge talenter

Ni studerende modtager guld- eller sølvmedalje for deres besvarelse af Københavns Universitets prisopgaver for 2011. Medaljerne blev overrakt ved Københavns Universitets årsfest den 18. november. Opgavernes emner spænder bredt fra tænketanken som social institution over børn med Downs syndrom til molekylers kommunikation.

De studerende får overrakt medaljerne. Ph.d.-studerende Solveig Gaarn Olesen giver hånd til Ralf Hemmingsen. På Københavns Universitet går traditionen med at udskrive akademiske prisopgaver og belønne vinderne med guldmedaljer helt tilbage til 1762. Der bliver udskrevet et begrænset antal prisspørgsmål om året - fakulteterne afgør, hvor mange der skal udskrives og i hvilke fag.

Kemikere afkoder molekylers kommunikation

En af årets guldmedaljer landede om halsen på ph.d.-studerende Solveig Gaarn Olesen på Kemi, hvis forskning på længere sigt kan bruges af kemikere, der udvikler nye molekyler. Når flere molekyler hænger sammen for eksempel i en væske, kan hydrogenbindinger være med til at sikre sammenhængskraften. Solveig Gaarn Olesen har bidraget afgørende til at forstå disse bindinger.

- Vi har slået fast, at både stærke og svage bindinger påvirker bindinger i nærheden, og alt afhængigt af, hvordan molekyler er bundet sammen, kan hydrogenbindingerne enten svække eller styrke hinanden. Jo stærkere en hydrogenbinding er, jo mere påvirker den bindingerne i nærheden. Deres tilstand spreder sig så at sige som ringe i vand. Jo større sten, jo længere væk spreder ringene sig, forklarer Solveig Gaarn Olesen.

Titlen på hendes prisopgave er 'Anti-kooperativitet i hydrogenbundne addukter', og er baseret på både eksperimentelle resultater, som hun har optaget i samarbejde med professor Mark A. Johnsons gruppe på Yale samt teoretiske udregninger i samarbejde med sin vejleder, Steen Hammerum.

Solveig Gaarn Olesen håber, at kemikere, der udvikler nye molekyler, på længere sigt får glæde af hendes forskning, der blandt andet kan være relevant for medicinalindustrien.

- Jeg har udviklet en type afbildning, som hjælper med at beskrive, hvordan hydrogenbindinger påvirker hinanden. Og det var nødvendigt. Den, som fandtes i litteraturen, var meget lidt intuitiv. Og så kan vi konstatere, at den fortolkning, der forelå, oven i købet var forkert.

Prisopgaver til den store guldmedalje

Guldmedaljerne med Pallas Athene-figur og påskriften 'Ingenio et studio' omgivet af en laurbærkrans. Ved årsfesten modtog syv studerende guldmedalje for deres besvarelse af prisopgaver ved Københavns Universitets, mens to modtog sølvmedaljer. De studerende der belønnes med guld- eller sølvmedalje får desuden udbetalt henholdsvis 1.500 og 1.000 kroner og et rejselegat fra Direktør Ib Henriksens Fond.

Guldmedaljetagere:

 • Esbern David Christian Pontoppidan, Sociologi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet: 'Refleksion over tænketanken som social institution samt dens produktion og organisering af viden i samfundet'
 • Tanja Schlaikjær Simonsen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet: 'Præ- og postnatale karakteristika for børn der fødes med trisomi 21 (Downs syndrom) trods normal prænatal risikovurdering i 1. trimester'
 • Rasmus Sevelsted, Klassisk Filologi, Det Humanistiske Fakultet:
  'Οὐ μόνον ήδεῖα. Platons forhold til Homers poesi’
 • Andreas Immanuel Graae, Litteraturvidenskab, Det Humanistiske Fakultet: 'Katastrofen på kanten. En undersøgelse af grænser i det postapokalyptiske rum'
 • Jens Christian Borrebye Bjering, Litteraturvidenskab, Det Humanistiske Fakultet: 'Katastrofen på kanten. En undersøgelse af grænser i det postapokalyptiske rum'
 • Solveig Gaarn Olesen, Kemi, Det Naturvidenskabelige Fakultet:
  'Anti-kooperativitet i hydrogenbundne addukter'
 • Lykke Sylow Hansen, Idræt, Det Naturvidenskabelige Fakultet:
  'Betydning af actin-reorganisering for insulin og kontraktionsmedieret glukoseoptagelse i skeletmuskler'

Sølvmedaljetagere:

 • Mikael Johannes Vuokko Henriksen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet: 'Information ved invitation til screening for kræftsygdomme – om hvad og hvordan bør borgerne informeres?'
 • Nina Skyhøj Olsen, Idræt, Det Naturvidenskabelige Fakultet:
  'Den jødiske idræts historie (1921-1959)'

58 nye prisopgaver

Til årsfesten offentliggjorde Københavns Universitet de nye prisopgaver for 2012. Prisopgaverne omfatter så forskellige emner som blandt andre:

Molekylære mekanismer i regulering af planters metabolisme
Danske mediers dækning af faldne soldater i forbindelse med Danmarks deltagelse i krigene i Afghanistan og Irak
De politiske forandringer i den moderne arabiske verden siden 1989/90
Fysisk aktivitets betydning for skeletmuskulaturens insulinfølsomhed
Ekspansiv finanspolitik i krisetider
Etiske dilemmaer i sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme

Kontakt

Ph.d.-studerende Solveig Gaarn Olesen
Mobil: 61 71 98 17

Nyhedsredaktør Anna Høxbro Bak
KU Kommunikation
Tlf. 22 64 03 55