10. november 2011

Se hvad de studerende skriver speciale om

Digitale specialer

Hvert år afslutter hundredvis af studerende deres studier ved at skrive et speciale. Resultatet af de mange timers fordybelse og det hårde arbejde når dog sjældent ud til en bredere kreds. Det vil Københavns Universitet gerne lave om på. Derfor lancerer universitetet sammen med Det Kongelige Bibliotek nu den digitale specialesamling DISKURS. Her kan både journalister, studerende og andre interesserede let finde frem til alt den nye viden, de kandidatstuderende producerer og formidler i forbindelse med deres uddannelse.

Flittig studerende bøjet over bøgerneEjendomsværdibeskatning i Danmark og kvalitetsforbedring af behandling med antibiotika er blot et par af de emner, kandidatstuderende fra Københavns Universitet for nylig har skrevet speciale om. Mange specialer belyser og undersøger helt aktuelle temaer, og formidler på den måde små brikker af viden til områder, der i forvejen har manges interesse.

- Når vores uddannelser er forskningsbaserede, betyder det også, at vores studerende bidrager aktivt til universitetets vidensproduktion og vidensformidling. Som specialestuderende indgår man ofte i tæt relation til et forskningsmiljø på det fag, man læser. Det kommer der mange spændende resultater ud af, og dem skal vi naturligvis sørge for at dele med vores omverden, siger rektor Ralf Hemmingsen.

Med den nye digitale specialesamling håber universitetet, at omverdenen får et godt indblik i den store viden, de studerende udfolder i deres specialer. Ligesom specialesamlingen forhåbentlig også kan komme nuværende studerende til gavn i form af inspiration og motivation, når de på et tidspunkt selv skal i gang med specialet.

Under opbygning

Hvis man i dag klikker ind på KU's digitale specialesamling, har man indtil videre adgang til mere end 450 specialer, og flere er på vej. Samlingen er stadig under opbygning og indeholder lige nu specialer fra kandidatuddannelserne på Det Farmaceutiske, Det Biovidenskabelige og Det Samfundvidenskabelige Fakultet.

- I disse dage er eksempelvis også de humanistiske specialer på vej ind i databasen, fortæller projektleder Bertil Dorch fra Det Kongelige Bibliotek, og tilføjer, at forhåbningen er, at alle fagområder er med inden nytår.

Om specialesamlingen

I den digitale specialesamling DISKURS kan man downloade, udskrive og læse nyere specialer fra Københavns Universitet. Specialerne findes som såkaldte fuldtekst-søgbare PDF-filer. Det betyder, at man kan søge på enkelte ord og sætninger fra specialernes hovedtekst, samt på vejleder, institut osv. Specialerne i DISKURS er også søgbare på google. Og man kan søge via Det Kongelige Biblioteks katalog, REX (http://rex.kb.dk).

Specialesamlingen indeholder ikke oplysninger om den karakter, den studerende har opnået for sit speciale. En plads i specialesamlingen er alene udtryk for, at specialet er bestået.

Kontakt:

Projektleder Bertil Dorch
Det Kongelige Bibliotek
Tlf.: 33 47 51 48