19. november 2011

Studerende rådgiver politikere om iværksætteri i uddannelserne

UDDANNELSE

På baggrund af studentertopmøde om entreprenørskab fremsætter studerende en række anbefalinger til, hvordan iværksætteri skal indgå i fremtidens uddannelser. I næste måned skal de studerende præsentere deres ideer for politikerne i Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

De studerende havde mange konkrete løsningsforslag, som de nu skal præsentere for politikerne. En Team Danmark-model for entreprenører, eller hvad med et speakers corner for kreative ideer? Dette er nogle af de mange konkrete løsningsforslag, der kom på bordet til studentertopmødet, som blev afholdt den 17. november.

- For at sikre et værdifuldt output arbejdede de studerende målrettet på at komme frem til ikke bare én fælles vision for området, men også helt konkrete mål og anbefalinger til politikerne. Der blev blandt andet diskuteret, hvordan man kan skabe en tættere kobling til erhvervslivet, mere samarbejde og videndeling på tværs af uddannelsesinstitutionerne, mere fleksibilitet i studieopbygningen og flere fysiske rum for iværksætterstuderende, siger projektleder Jane Søgård Hansen fra projekt Next Generation på Københavns Universitet. 

Next Generation er sammen med Fonden for Entreprenørskab tovholder for det årlige studentertopmøde. På topmødet delte ledende erhvervsfolk, iværksættere og undervisere ud af deres erfaringer, og internationale studenterorganisationer kom med inspiration til, hvordan man som studerende kan være med til at påvirke dagsordenen.

Stor politisk interesse

Der er stor efterspørgsel på de studerendes syn på sagen. I forbindelse med sin velkomsttale på studentertopmødet udtrykte Erhvervs- og Vækstminister Ole Sohn ønske om at bruge dagens resultater som direkte input til Regeringens videre arbejde med at styrke iværksætteri i de danske uddannelser, og i december skal topmødets resultater formelt præsenteres for Folketingets udvalg for Forskning, På topmødet drøftede de studerende, hvordan vilkårene for iværksætteri i uddannelsessystemet kan forbedres. Innovation og Videregående Uddannelser. Med studentertopmødet har studerende således en fælles platform, hvor politikerne allerede på forhånd har forpligtet sig til at tage de studerendes anbefalinger med i deres arbejde.

- På studentertopmødet fik vi gennemarbejdet problemstillingen godt og lagt nogle konkrete forslag frem til politikerne, siger Nicolaj Rosander, der er medlem af UCEC, University of Copenhagen Entrepreneurship Club.

Erhvervs- og Vækstminister Ole Sohn indledte topmødet med regeringens visioner for iværksætteri og gjorde det klart, at topmødets resultater vil blive brugt som direkte input til regeringens arbejde. Morten Østergaard, Minister for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse, Børne- og Uddannelsesminister Christine Antorini og et internationalt panel af forskere, erhvervsfolk, iværksættere delte ud af ideer, erfaringer og inspiration til, hvordan studerende kan være med til at påvirke dagsordenen.

Årligt tilbagevendende begivenhed

Studentertopmødet blev afholdt første gang i 2010 og vil ligeledes blive afholdt de kommende år. Studentertopmødet indgik i år som en del af Fonden for Entreprenørskabs kæmpeevent i Odense Congress Center, Danish Entrepreneurship Award, der samlede mere end 3500 elever og studerende, undervisere og erhvervsfolk fra hele Danmark.


Kontakt

Projektleder Jane Søgård Hansen, Next Generation
Mail:
jsha@adm.ku.dk
Mobil:  28 75 42 51