15. december 2011

KU skaber nye storfakulteter

Reform

Københavns Universitets bestyrelse har besluttet at sammenlægge fire af universitetets otte fakulteter til to fra årsskiftet. Det sker for at få forskning og uddannelse til at hænge bedre sammen.

Sammenlægningerne af de fire 'våde' fakulteter til to storfakulteter skal skabe stærkere faglige miljøer, bedre uddannelser og forskning. Foto af cellefusion: Mnolf Wikimedia CommonsSammenlægningerne af fakulteterne sker for at skabe stærkere faglige miljøer, bedre uddannelser og forskning inden for blandt andet energi, klima, bæredygtighed, fødevarer og behandling af patienter. Planen vil omdanne 35 institutter til 24 nye, større enheder og berører i alt 14.000 studerende og omkring 7.000 medarbejdere. De sammenlagte fakulteter vil hver få et årligt budget på cirka 2,5 milliarder kroner ud af Københavns Universitets samlede budget  på 7,5 milliarder kroner.

- Universitetet skal have et endnu stærkere engagement i samfundet og de udfordringer, Danmark står overfor, når det for eksempel gælder miljø, sundhed og knaphed på ressourcer. Derfor laver vi en ny ramme for den faglige udvikling, som medarbejdere, studerende og samarbejdspartnere nu skal være med til at fylde ud. Vi har tiltro til, at den nye fakultetsstruktur er mere sammenhængende og i højere grad kobler den anvendte forskning i erhvervslivet med grundforskningen, fastslår bestyrelsesformand Nils Strandberg Pedersen.

Bestyrelsen vil følge processerne med at omlægge organisationen tæt, og medarbejdere og studerende skal fortsat inddrages omkring en række handlepunkter.

Investeringer i faglige fyrtårne

Bestyrelsen har besluttet at slå Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE, den tidligere Landbohøjskole/KVL) og Det Naturvidenskabelige Fakultet sammen i et storfakultet med over 3.400 årsværk. På samme måde samles 3.200 årsværk ved at sammenlægge Det Farmaceutiske Fakultet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og veterinærområdet.

Målsætningen er blandt andet at styrke sammenhængen mellem basal forskning og den måde, den kan anvendes på i samfundet. Forskningen skal dermed kobles bedre til energisektoren, landbruget, medicinalindustrien og hospitalerne. Ved f.eks. at slå forskningen fra farmaceuter, dyrlæger og læger sammen, kan den lettere krydse grænser og skabe synergi mellem nært beslægtede områder. Forskningen i lægemidler kan hænge sammen med den kliniske farmaci og udviklingen af nye dyremodeller til at teste lægemidler.

Omlægningen bliver fulgt op af nye investeringer i forskning. Der bliver afsat 175 millioner kroner over fem år til at etablere fem såkaldte faglige fyrtårne med rekruttering af topforskere udefra. Og fakulteterne får over de næste fire år en udvidet låneramme på op til 100 millioner kroner til nye investeringer. Pengene skal blandt andet bruges til at styrke den faglige udvikling, bygge bro mellem de forskellige videnskabelige kulturer og til at styrke båndene mellem medarbejderne og studerende.

Det er også målsætningen at udvikle nye uddannelser. Der er for eksempel planer om at oprette en uddannelse i idræt og ernæring.

Præsentation af planerne

Planerne er blevet vedtaget efter en høringsperiode internt på universitetet i løbet af efteråret. Der har været åbenhed om processen både internt på universitetet og i forhold til samarbejdspartnere.

Dekanerne vil på stormøder fremlægge bestyrelsen beslutning. Omlægningen kommer ikke til at berøre størrelsen på de øvrige fakulteter på universitetet.

Kontakt

Vicedirektør, kommunikation og forskningsformidling Jasper Steen Winkel
KU Kommunikation
Mobil: 28 75 42 62