13. december 2011

Giftige alger i danske farvande

Fiskebeskyttelse

Opblomstring af giftige alger i danske farvande er et tilbagevendende problem med omfattende fiskedød til følge. Algerne kan på få dage udrydde hele fiskepopulationer. Algevæksten kan derfor have katastrofale konsekvenser for fiskeopdræt, erhvervs- og lystfiskeri, men nu skal et nyt tværinstitutionelt forskningsprojekt være med til at modernisere overvågningen af dem og finde løsninger, som kan afhjælpe problemerne. En af de giftige alger fanget under mikroskopet. Foto: Lektor Gert Hansen, Biologisk Institut

Forskere fra blandt andet Københavns Universitet har netop fået en stor bevilling på 17,2 millioner kroner fra Det Strategiske Forskningsråd til at identificere, monitorere og håndtere fiskedræbende algeopblomstringer i danske farvande.

Helt nye muligheder 
Lektor Per Juel Hansen fra Marinbiologisk Sektion, Biologisk Institut, Københavns Universitet har store forventninger til det tværinstitutionelle samarbejde:

- Fiskedræbende algeopblomstringer er et alvorligt problem i vore farvande ikke mindst for opdrætterne. Med denne bevilling er det nu muligt for første gang at sætte fokus på overvågningen af disse alger og deres fiskedræbende giftstoffer. Projektet vil udvikle nye molekylære metoder til identifikation og måling af alger og giftstoffer, og derigennem styrke bedømmelsen af og risikovurderingen af gifte algeopblomstringer i danske farvande. Projektet skal også afsløre præcis, hvilken effekt algerne har på fiskene - og hvordan fisk eventuelt er i stand til at tilpasse sig de giftige alger. Hvis fisk virkelig kan tilpasses de giftige alger åbner det helt nye muligheder for fiskeopdræt i danske farvande, understreger Per Juel Hansen.

Projektet, der skal løbe over 5 år, går under navnet HABFISH projektet.


Kontakt

Lektor Per Juel Hansen
Marinbiologisk Sektion, Biologisk Institut
Tlf. 35 32 19 85 eller 26 78 21 17