9. december 2011

Forskere udvikler ny teknologi til selv-test

Personalized medicine

Lægemidler virker ikke ens på alle. Farmaceuter forsøger konstant at forbedre den medicinske behandling, så patienten oplever et minimum af bivirkninger. På Det Farmaceutiske Fakultet vil forskere på sigt kunne fastlægge patientens molekylære profil ved hjælp af lab-on-a-chip-teknologi for individuel lægemiddelbehandling.

– Vi er alle forskellige biologisk set. Der er store forskelle på børn og voksne; mænd og kvinder; små og store. På sigt vil det kunne lade sig gøre at fremstille for eksempel kræftmedicin, der kan tilpasses individuelle forskelle, fortæller Henrik Jensen, som er lektor på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi, Københavns Universitet. Forskere vil på sigt kunne kortlægge patientens molekylære profil

Ideen med lab-on-a-chip-teknologi er at skrumpe alle funktioner i et laboratorium til en mikrochip, så man hurtigt, billigt og effektivt kan foretage en analyse og stille en diagnose.

Målet er hjemmeservice

Henrik Jensen samarbejder med adjunkt Nickolaj J. Petersen og lektor Jesper Østergaard at skabe en ny diagnostisk platform til brug inden for såkaldt personalized medicine, der tager højde for genetiske forskelle i medicineringen.

Målet er en teknologi, der muliggør, at lægemiddeldosering og behandlingsforløb kan fastlægges ud fra molekylær kortlægning af den enkelte patient. Teknologien skal – ideelt set – være så simpel at anvende, at analysen kan foretages af patienten i hjemmet:

– Diabetespatienter kan nemt ved hjælp af selv-test undersøge deres blodsukker. Sukkermolekyler er små og til stede i relativt høj koncentration, så patienten behøver kun at tappe en ganske lille mængde blod eller urin. Hvis man vil teste for proteinbaserede biomarkører – for eksempel i forbindelse med mistanke om prostatakræft – skal man bruge større mængder blod, der derfor kræver uddannet sundhedspersonale, fortæller Henrik Jensen og fortsætter:

–Vi har gjort det muligt, at arbejde med ekstremt små mængder testmateriale ved at udvikle et testsystem, som kan kortlægge det nøjagtige indhold i blodprøver ned til få nanoliter. Kort fortalt flyder den mikroskopiske blodprøve i et nøje kontrolleret miniature-kanalsystem, der vil gøre det muligt for os meget præcist at måle på prøvens biologiske indhold med brug af en ny analysemetode betegnet Flow induced Dispersion Analysis (FIDA).

Medicin til unik biologisk profil

På lang sigt kan man forestille sig at al lægemiddeldosering bliver baseret på patientens individuelle genetiske profil. Det er dog langt fra tilfældet i dag, men i de kommende år vil man oftere se, at forskere ved hjælp af farmakodiagnostiske tests kan opdele patienter i biologiske undergrupper. Med den viden er det muligt at matche en optimal lægemiddelbehandling.

– Potentialet ved at målrette behandlingen til den enkelte patient er færre bivirkninger. Desuden vil der være en besparelse i at kunne anvende teknologien decentralt til selv-test og dermed reducere dyre hospitalsindlæggelser, siger Henrik Jensen. Han understreger dog, at selv-test også bør resultere i etiske overvejelser i sundhedsvæsenet:

– En medicinsk selv-test er i nogle tilfælde blot en indikation og kan derfor skabe unødig bekymring.

Teknologirådet har udgivet rapporten Test dig selv! Vurdering og anbefalinger vedrørende anvendelse af medicinsk udstyr til selvtestning. Rapporten er et debatoplæg udformet af en arbejdsgruppe med flere deltagere fra Københavns Universitet.

Kontakt:

Lektor Henrik Jensen
Mobil 40 30 29 93