19. december 2011

Ny forskningsplatform baner vej for fremtidens biobaserede samfund

Højteknologifonden

Højteknologifonden giver nu 112 millioner kr. til en ny platform, der samler Danmarks ledende aktører inden for bæredygtig udnyttelse af biomasse, Københavns Universitet, DTU, A. P. Møller Mærsk, Novozymes, Haldor Topsøe, Man Diesel & Turbo og Dong Energy. Platformen skal danne rammen om et forskningssamarbejde, der skal udvikle konkrete, bæredygtige løsninger til fremstilling af byggesten til kemikalier og biobaseret brændstof til den globale skibsflåde. Leder af platformen er professor Claus Felby fra Københavns Universitet.

Dansk kornmarkForskningsplatformen vil over de næste fem år arbejde målrettet på at udvikle nye hybride teknologier der vil gøre det muligt at producere biobrændstof og kemikalier på en endnu mere bæredygtig og effektiv måde:

- Vi er snart tvunget til at erstatte en stor del af vores energiforsyning med biomasse og samtidig producere endnu flere fødevarer. Det stiller høje krav til en effektiv udnyttelse af vores biomasseressourcer. Ikke kun rent teknologisk, men også i forhold til, hvordan vi dyrker og fremskaffer biomassen. De stærke kompetencer inden for biologisk og kemisk omdannelse af biomasse, som er repræsenteret ved bl.a. Novozymes, Københavns Universitet, Haldor Topsøe,og DTU gør det nu muligt at effektivisere vores anvendelse af biomasse til gavn for bl.a. skibstransporten. siger professor Claus Felby fra LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet der står i spidsen for platformen.

Biobrændstof til shippingindustrien 

Udviklingen af biobrændstof til shippingindustrien er en overset mulighed for et globalt marked:

 - Energiforsyningen til shipping er de sidste 75 år kommet fra olie, men sådan vil det næppe være de næste 75 år. For der er behov for at nedbringe CO2-udslippet betragteligt og på sigt løber vi ganske enkelt tør for olie. Bæredygtige biobrændsler har potentiale til at blive et reelt alternativ til fuelolie, og vi glæder os til samarbejdet om udviklingen af biobrændsler, som er skræddersyet til shipping, siger klima- og miljøchef Jacob Sterling fra Maersk Line.

Afgrøder skal både give mad og biomasse til brændstof og kemikalier

Øget brug af biomasse må dog ikke føre til konkurrence og kamp om landbrugsjord.  Det kan ifølge forskningsplatformen imødegås ved at forædle eksisterende afgrøder til såkaldte ´dual purpose crops´, hvor de samme afgrøder både kan producere biomasse fra stængler og blade og samtidig give den samme mængde kerner.

Som en del af forskningsprojektet vil man teste løsningerne i store anlæg, motorer og skibe hos bl.a. MAN Diesel & Turbo og Maersk:

- Der ligger ikke bare et stort teknologi- og vækstpotentiale i projektet, men også muligheder for at opbygge en danskbaseret produktion og arbejdspladser inden for landbrug, industri og transport. Platformen vil med andre ord bringe Danmark i front inden for udviklingen af en biobaseret og bæredygtig økonomi, fortsætter professor Claus Felby.

Platformen vil arbejde tæt sammen med det kommende Copenhagen Plant Science Center.


Kontakt

Professor Claus Felby
Mobil 40 89 89 32