5. december 2011

KU's bestyrelse får tre nye medlemmer

UDSKIFTNING

Københavns Universitets bestyrelse har udpeget tre nye eksterne medlemmer, som skal afløse Claus Bræstrup, Boel Flodgren og Jørn Lund.

Efter en proces hvor medarbejdere og studerende har kunnet melde forslag til kandidater, har Københavns Universitets bestyrelse nu udpeget tre nye medlemmer. Den 1. januar 2012 tiltræder disse medlemmer:

  • Kari Melby, prorektor for forskning ved Norges Teknisk-Naturvidenskabelige Universitet
  • Sine Sunesen, direktør for Jura og Arbejdsgiverpolitik, Kommunernes Landsforening (KL)
  • Mads Krogsgaard Thomsen, koncerndirektør med ansvar for forskning og udvikling, Novo Nordisk.

Det nedsatte indstillingsudvalg modtog 86 forslag og udvalgte 12 kandidater, som bestyrelsen traf den endelige afgørelse ud fra.

- Det er godt, at tre så stærke profiler vil stille deres kompetencer til rådighed for Københavns Universitet, og jeg ser frem til samarbejdet. Samtidig vil jeg sige tak til de tre afgående medlemmer Claus Bræstrup, Boel Flodgren og Jørn Lund, som har ydet en stor og engageret indsats for universitetet. De tre har været med hele vejen fra universitetet fik sin første bestyrelse i 2005 – over fusionen med KVL og Det Farmaceutiske Universitet i 2007 til nu, siger bestyrelsesformand Nils Strandberg Pedersen.

Skarpe profiler Prorektor Kari Melby, Norges Teknisk-Naturvidenskabelige Universitet. Foto: Norges Teknisk-Naturvidenskabelige Universitet

Kari Melby er cand.philol. med historie som hovedfag fra Universitetet i Oslo og dr.philos. ved Universitetet i Trondheim. Her har hun været professor siden 1994. Kari Melby har erfaring med uddannelse og forskning på højt nationalt niveau.

Ved siden af sit arbejde som prorektor for forskning ved Norges teknisk-naturvidenskabelige universitet er Kari Melby bl.a. medlem af Hovedstyret for Norges forskningsråd og leder Divisionsstyret for videnskab.

Direktør Sine Sunesen, Kommunernes LandsforeningSine Sunesen er cand.jur. fra Københavns Universitet. Hun er kendt for sit arbejde som formand for hhv. DJØF og AC og kender således akademikernes arbejdsvilkår særdeles godt. I dag er hun direktør for Jura og Arbejdsgiverpolitik i KL og sidder dermed tæt på en af Københavns Universitets store aftagergrupper.

Sine Sunesen har i løbet af sin karriere arbejdet med og interesserer sig for sammenhænge mellem arbejdsmarkeds-regulering, uddannelses- og forskningspolitik og økonomisk udvikling.

Koncerndirektør Mads Krogsgaard Thomsen, Novo NordiskMads Krogsgaard Thomsen er dr.med.vet. fra Det Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet og adjungeret professor samme sted. Mads Krogsgaard Thomsen har stort kendskab til offentlige-private samarbejder, idet han arbejder som koncerndirektør for forskning og udvikling i Novo Nordisk. 

Mads Krogsgaard Thomsen er desuden medlem af redaktionen for en række internationale tidsskrifter og tidligere præsident for Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV).

Kontakt

Vicedirektør, kommunikation og forskningsformidling
Jasper Steen Winkel, mobil: 28 75 42 62