12. december 2011

Strategisk partnerskab skal skabe 10 millioner tons dansk biomasse

FORSKNING & INNOVATION

Partnerskabsaftaler med virksomheder inden for blandt andet fødevarer, klima og sundhed er en del af Københavns Universitets kommende erhvervsstrategi. Strategien skal være med til at skabe fundamentet for innovation og vækst.  Et af projekterne skal danne grundlag for at øge produktionen af biomasse med 10 millioner tons. Aftalen med DONG Energy skal imødekomme behovet for omstillingen til grøn energi. Foto: DONG Energy.

En stor fælles samfundsmæssig udfordring kræver en fælles indsats. Ønsket om at skabe bæredygtige løsninger inden for energisektoren får nu forskere på Københavns Universitet og forsknings- og udviklingsmedarbejdere fra DONG Energy til at mødes. Den nye partnerskabsaftale iværksætter konkrete initiativer inden for både forskning og uddannelse i grøn energi.

- Med aftalen søsætter vi blandt andet det første forskningsprojekt, der skal finde bæredygtige løsninger på produktion og anvendelse af biomasse. Forskningen handler om i tæt samarbejde med landbruget at finde egnede plantegener og sikre det økologiske kredsløb, der gør biomassen bæredygtig og egnet til mange formål, fortæller prodekan Erik Bisgaard Madsen fra Det Biovidenskabelige Fakultet, LIFE.

Grøn omstilling

Perspektiverne i aftalen er store i forhold til grøn omstilling i samfundet.

- Vi går en fremtid i møde, hvor biomasse kommer til at fylde mere og mere i vores energiforsyning. Derfor tager DONG Energy sammen med Københavns Universitet og dansk landbrug nu initiativ til at udvikle en plan for, hvordan vi gennem planteforædling og nye dyrkningsmetoder kan producere yderligere 10 millioner tons biomasse fra dansk landbrug. Det nye samarbejde giver et solidt grundlag for at forskningsmiljøer mødes på tværs for at udtænke løsninger for, hvordan vi bedst producerer og udnytter biomassen lokalt, siger Anders Eldrup, adm. direktør i DONG Energy.

Forskningsprojektet skal finde bæredygtige løsninger på produktion og anvendelse af biomasse. Foto: DONG Energy.Studerende ved Københavns Universitet får mulighed for at samarbejde med DONG Energy via events, sommerskoler og temaaftener. Målet er at give de studerende mulighed for at arbejde med reelle problemstillinger inden for bæredygtighed.

På forskningsområdet er der særligt fokus på bæredygtig anvendelse af naturressourcer, og hvordan nye og miljøvenlige bioteknologiske metoder kan anvendes til at konvertere biomasse til nye produkter. Ambitionen er, at parterne skal samarbejde om projekter og initiativer, som kan styrke den generelle udvikling i den danske energisektor. Samarbejdet om at skabe grundlaget for produktion af yderligere 10 millioner tons biomasse er et første konkret forskningsprojekt. 

Ny erhvervsstrategi skal styrke samarbejde

Strategiske partnerskabsaftaler med virksomheder inden for bl.a. fødevarer, klima og sundhed er en del af Københavns Universitets kommende erhvervsstrategi.

Partnerskabsaftalen med DONG Energy bliver indgået ved et dialog- og inspirationsmøde i Københavns Universitets festsal den 13. december, hvor rektor Ralf Hemmingsen og adm. direktør i DONG Energy Anders Eldrup underskriver aftalen.

På dagen vil 100 repræsentanter fra erhvervslivet og 100 forskere, studerende og ledere fra Københavns Universitet sætte hinanden stævne for at drøfte universitetets oplæg til en erhvervsstrategi. På dagen vil der være inspiration at hente fra forskere og virksomheder, der har gode erfaringer med forskningssamarbejde.