6. december 2011

Københavns Universitet får ny strategi

Strategi

Københavns Universitets bestyrelse har vedtaget en ny strategi for perioden 2012-2016. Strategien sætter fokus på uddannelse, samarbejdet med omverdenen samt det interne samarbejde og den fælles identitet på universitetet.

Efter et års arbejde, hvor studerende og medarbejdere har drøftet udvikling, ambitioner og mål, kunne bestyrelsen ved Københavns Universitet i dag vedtage ”2016 – Københavns Universitets strategi”. Strategien træder i kraft 1. januar 2012 og beskriver rammen og retningen for universitetet frem mod 2016.

Med udgangspunkt i universitetets grundvidenskabelige fundament sætter strategien fokus på tre udvalgte indsatsområder. Københavns Universitet skal:

  • Have endnu bedre uddannelser
  • Styrke samarbejdet med omverdenen både internationalt og nationalt
  • Styrke det interne samarbejde og den fælles identitet

”2016” bygger oven på den nuværende strategi ”Destination 2012”, der fastslog universitets fortsatte fokus på udvikling af forskningen og de forskningsbaserede uddannelser.

- Den nye strategi udgør rammen for Københavns Universitets udvikling og prioriteringer i de kommende år. Der er for eksempel et stærkt fokus på at styrke uddannelseskvaliteten, blandt andet ved at sikre, at studerende får tilstrækkeligt med undervisningstimer, og at også de store og stærke forskningscentre bidrager endnu mere aktivt til denne undervisning. Strategien vil blive omsat til en konkret handleplan i foråret og være udgangspunkt for dialogen med uddannelsesministeren om den kommende udviklingskontrakt, siger bestyrelsesformand Nils Strandberg Pedersen.

Mange input til strategien

”2016” er blevet til i en bred dialog mellem ledelse, medarbejdere og studerende på Københavns Universitet. Men også eksterne interessenter har bidraget til strategien. Blandt andet har rektoratets rådgivningspanel, der består af eksterne ledere fra private virksomheder og offentlige institutioner, kommet med idéer til, hvordan universitetet kan styrke sit samarbejde med omverdenen. ”2016” har også været sendt til kommentering blandt eksterne samarbejdspartnere.

Kontakt

Vicedirektør, kommunikation og forskningsformidling
Jasper Steen Winkel, mobil: 28 75 42 62