28. februar 2011

Humaniora vil fremtidssikre sine uddannelser

humaniora

Ledelsen på Det Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet fremlægger nu en samlet strategi for arbejdet med at styrke de humanistiske uddannelsers kvalitet. Strategien skal sikre, at uddannelserne i fremtiden kan levere varen til de studerende i form af et levende studiemiljø, en markant international profil og kompetencer, som kvalificerer dem til arbejdsmarkedet – og dermed også sikre erhvervslivet fortsat tilgang af velkvalificerede humanistiske kandidater.

Strategien, der vil være fuldt implementeret i 2014, lægger op til, at der skal udvikles konkrete, fælles kriterier for: faglig kvalitet, sund økonomi, studiemiljø, vidensberedskab, internationalisering og employability.

Hvis en uddannelse ved udgangen af 2014 ikke opfylder de kriterier, som fakultetets ledelse og de faglige miljøer i løbet af de næste par år skal formulere sammen, vil den blive helt eller delvist lukket.

Det Humanistiske Fakultets hjemmeside kan du læse mere om Uddannelseslandskabet frem mod 2014.

Fra små fag til større fagmiljøer

Ifølge dekan Kirsten Refsing fra Det Humanistiske Fakultet er der allerede taget hul på væsentlige temaer i uddannelsesstrategien, fx fakultetets mange små fag, som har været i mediernes søgelys den seneste tid.

- Det har været fremme i medierne, at vi var i gang med at lukke en række af vores små uddannelser, men det er ikke rigtigt. Vi har en del små uddannelser, som i sagens natur har svært ved at skabe et studiemiljø og køre rundt økonomisk, og derfor har vi valgt at gruppere dem under én studieordning, som det fx er tilfældet med vores asiatiske fag, der nu udbydes under paraplyen Asienstudier. Det giver mindre administration og mulighed for at tilbyde de studerende mere undervisning og et dynamisk studiemiljø, siger Kirsten Refsing.

Enklere studieordninger

En anden vigtig brik i strategiprocessen har netop været en reform af fakultetets mange studieordninger, som har skabt et voldsomt pres på studieadministrationen.

- Antallet og omfanget af vores studieordninger var ved at overstige, hvad det var menneskeligt muligt at administrere. Vi har med den nye reform af studieordningerne ønsket at skabe en enklere skabelon for uddannelserne, lette administrationen på alle niveauer og indføre en række principper for fx internationalisering, fokus på arbejdsmarkedet og innovation, som de nye studieordninger for de humanistiske uddannelser skal forholde sig til, fortæller Kirsten Refsing.

Læs mere om Studieordningsreformen på Det Humanistiske Fakultets hjemmeside.

Kontakt

Dekan Kirsten Refsing
Det Humanistiske Fakultet
Telefon: 35 32 80 63

Kommunikationschef Lise Tolstrup
Mobil: 28 75 80 30
Mail: lise@hum.ku.dk