3. februar 2011

KU politianmelder tidligere medarbejder

Penkowa-sag

Københavns Universitet har i dag anmeldt Milena Penkowa til politiet. Det sker efter at universitetets administration er blevet opmærksom på, at der er mistanke om, at den pågældende forsker har begået bedrageri og dokumentfalsk i forbindelse med sin forskning. Denne nye viden er tilvejebragt bl.a. på baggrund af en undersøgelse via en spansk advokat og efter oplysninger fra Weekendavisen, som i morgen bringer en omtale af sagen.

- Jeg må desværre konstatere, at der nu er grundlag for en stærk mistanke om forfalskning af dokumenter i forbindelse med dele af Milena Penkowas forskning. Vi vil derfor anmelde det til politiet, så forholdet kan blive efterforsket, siger rektor Ralf Hemmingsen.

Universitetet tager tre initiativer:

  • Efter rådgivning fra Kammeradvokaten har KU anmeldt den pågældende forsker til politiet for forfalskning af dokumenter.
  • Rektoratet vil bede den pågældende forsker og én af hendes spanske samarbejdspartnere om at trække en konkret videnskabelig artikel tilbage, hvor der er tvivl om forsøgsdata. Artiklen er publiceret internationalt i 2000.
  • Endelig vil KU’s ledelse rådføre sig med forskningsrådene om, hvordan universitetet bedst muligt tilrettelægger en proces for at gennemgå den pågældende forskers resultater. Det skal ske med henblik på at afklare om eventuelt andre tidsskriftartikler skal trækkes tilbage eller overdrages til Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed, UVVU.

Det uafhængige udvalg, UVVU er nedsat af videnskabsministeren og har siden 1993 håndteret sager om uredelighed og har hjemmel i Lov om forskningsrådgivning mv.

- Der er begrundet mistanke om en helt usædvanlig hændelse, som ikke er set magen til på KU. Det kan vi ikke leve med. Selvom det kommer til at tage noget tid, er vi fast besluttet på at komme helt til bunds i sagen, fastslår Ralf Hemmingsen.

Universitetet er bistået af Kammeradvokaten allerede i gang med at udarbejde en redegørelse af hele det administrative forløb til Videnskabsministeriet. KU har desuden bedt UVVU om at behandle en mistanke om videnskabelig uredelighed i et nyere videnskabeligt arbejde af Penkowa.

Milena Penkowa fratrådte sin stilling på Københavns Universitet i december 2010.

Emner