28. februar 2011

KU vil have Penkowa-sag undersøgt til bunds

Underskrifter

I dag har bestyrelsen for Københavns Universitet modtaget et åbent brev fra 351 forskere ved og uden for universitetet. Forskerne opfordrer til, at der bliver lavet en uvildig undersøgelse af KU's håndtering af Penkowa-sagen. Bestyrelsen behandler henvendelsen på sit næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen deler medarbejdernes bekymring og er enig i, at der skal ske en fuld belysning af Penkowa-sagen. I øjeblikket er der fem undersøgelser relateret til sagen (se faktaboks).

Universitetet afventer en meget omfattende redegørelse fra Kammeradvokaten, der er ved at kortlægge sagens forvaltningsmæssige aspekter for bestyrelsen. Undersøgelsen omfatter alle aspekter af sagen fra 2002 til i dag, herunder også ledelsens og bestyrelsens involvering. Redegørelsen skal give bestyrelsen et oplyst og juridisk grundlag at vurdere sagen på. Kammeradvokaten har adgang til samtlige dokumenter i sagen og kan undersøge alle de forhold, som advokaten mener er relevante omkring den administrative håndtering af sagen. 

- Når Kammeradvokatens redegørelse er klar i slutningen af marts, vil KU’s bestyrelse tage stilling til, om der er sket fejl i den administrative håndtering. Bestyrelsen vil således også vurdere, om eventuelle fejl skal have konsekvenser, og om der er noget ved universitetets administrative praksis, der skal ændres fremadrettet. Herefter vil Videnskabsministeriet modtage redegørelsen og bestyrelsens konklusioner, fremhæver bestyrelsesformand Nils Strandberg Pedersen.

Herudover kan ministeriet som tilsynsmyndighed have sin vurdering af, hvordan sagen er håndteret ligesom Rigsrevisionen, der er ved at gennemgå de økonomiske aspekter af sagen.

Strandberg afviser desuden ikke en ny ekstern undersøgelse:

- Bestyrelsen har fuld tillid til Kammeradvokatens grundige undersøgelse. Hvis der efter redegørelsen udestår vigtige uafklarede forhold, må bestyrelsen overveje, hvilke tiltag der er nødvendige, for at sagen kan afsluttes fuldt oplyst. I den forbindelse kan en yderligere ekstern undersøgelse være en mulighed, fastslår Nils Strandberg Pedersen.

Faglig vurdering af forskningsresultater

I det åbne brev skriver forskerne, at Kammeradvokaten ikke er kompetent i forskningssammenhæng. Det er korrekt, og derfor har rektor allerede bedt Det Frie Forskningsråd (DFF) om at rådgive KU om, hvordan man tilrettelægger en faglig proces, der forholder sig til al Milena Penkowas forskning. DFF har påtaget sig denne opgave og vil levere et forslag til et uvildigt bedømmelsespanel.

Desuden har KU sendt to konkrete mistanker om videnskabelig uredelighed til det statslige organ Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed, UVVU, der undersøger konkrete mistanker om snyd med forskning.

- Bestyrelsen er fast besluttet på, at hele denne ulykkelige sag skal undersøges til bunds, og det kan jeg fastslå, at den vil blive, siger Nils Strandberg Pedersen.

Kammeradvokatens redegørelse bliver som udgangspunkt gjort offentlig tilgængelig – kun undtaget de enkeltelementer eller afsnit, hvor offentliggørelse ville være i strid med offentlighedsloven. Universitetets studerende og medarbejdere vil fortsat løbende blive orienteret om sagen på KU’s intranet.

Læs alle relaterede pressemeddelelser i Penkowa-sagen til højre på denne side.

Kontakt

Vicedirektør for kommunikation og forskningsformidling
Jasper Steen Winkel
KU Kommunikation
Mail:
jsw@adm.ku.dk
Mobil: 28 75 42 62