22. marts 2011

Bestyrelsen: Ingen usaglig forvaltning i Penkowa-sagen

PENKOWA-SAG

Hverken rektor eller andre på Københavns Universitet har foretaget en usaglig forvaltning i sagen om Milena Penkowa. Og hun fik ingen særbehandling under sin ansættelse. Det fremgår af den omfattende undersøgelse, som Kammeradvokaten har udarbejdet om Penkowa-sagen.

I den 700 sider lange rapport fastslår Kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen, at der ikke er baggrund for at rejse alvorlig kritik mod rektor eller andre medarbejdere på KU. Men han påpeger, at universitetets rutiner og beredskab skal forbedres, bl.a. når det gælder dokumentation af sagsbehandlingen og sikring af de studerendes retsstilling.

Kammeradvokaten har siden januar gennemgået alt internt materiale og udspurgt nøglepersoner fra universitetet om håndteringen af sagen. Rapporten er netop offentliggjort på Københavns Universitets hjemmeside www.nyheder.ku.dk/penkowa

Kritik tages til efterretning

Universitetets bestyrelse har behandlet rapporten på et bestyrelsesmøde og har i dag overdraget rapporten til Videnskabsministeriet.

- Jeg er meget tilfreds med, at Københavns Universitet og rektor nu er blevet frikendt for de meget alvorlige anklager, der har været om favorisering af Penkowa. Men det står også klart, at der er steder, hvor der kunne være handlet bedre. Det gælder både tildelingen af EliteForskprisen og håndteringen af den studerende, som kom i klemme på grund af falske beskyldninger fra Penkowa. Den kritik tager bestyrelsen og rektor til efterretning, og vi vil følge den til dørs, siger bestyrelsesformand Nils Strandberg Pedersen.

Nils Strandberg Pedersen er glad for, at der med rapporten er skabt klarhed over, hvad der faktisk er sket i sagen. Alle kan nu se universitetets sagsbehandling efter i kortene. Bestyrelsen lægger vægt på, at rektor nu vil følge op med en plan for, hvordan universitetet kan forbedre sine rutiner i sager om uredelig forskning og retstillingen for både studerende og forskere.

Bestyrelsens ser frem til de andre undersøgelser fra bl.a. Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed, det internationale forskerpanel, politiet og Rigsrevisionen.


Kontakt

Vicedirektør for kommunikation og forskningsformidling
Jasper Steen Winkel
Mail:
jsw@adm.ku.dk
Mobil: 28 75 42 62