2. marts 2011

Danske unge medvirker i skabelsen af en Ny Nordisk Hverdagsmadkultur

NY NORDISK HVERDAGSMAD

Fredag den 4. marts mødes 150 gymnasieelever fra hele landet med en række ernæringsforskere og sundhedsminister Bertel Haarder. Formålet er at engagere de unge i udbredelsen af Ny Nordisk Hverdagsmad, så de kan medvirke til at skabe en sundere, mere velsmagende og mere bæredygtig madkultur blandt danskerne. Bag seminaret står Forskningscenter OPUS, der hører hjemme på LIFE – Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

To tallerkner med frikasseSeminaret afholdes på LIFE fredag den 4. marts i forbindelse med fakultetets 153 års
fødselsdag. Baggrunden er blandt andet, at der den dag udgives et temahæfte, der netop går i dybden med Ny Nordisk Hverdagsmad. Dette sker som led i OPUS’ arbejde med at udforske sundhedspotentialet i nordiske råvarer. Et arbejde der løber fra 2009 – 2013 takket være en bevilling på 100 mio. kr. fra Nordea-fonden.

Seminaret på LIFE veksler dagen igennem mellem oplæg fra unge forskere og workshops, hvor de besøgende gymnasieelever dels skal kreere deres egen nordiske frokost og dels skal udvikle deres egne idéer til, hvordan Ny Nordisk Hverdagsmad kan medvirke til at skabe en sund, velsmagende og bæredygtig madkultur blandt danskerne. Afslutningsvis præsenterer eleverne de bedste af disse idéer for sundhedsminister Bertel Haarder, der dermed får et ufiltreret indblik i unges eget perspektiv på, hvordan danskernes sundhedsudfordringer løses.

De tre oplæg på seminaret holdes af henholdsvis ph.d. Charlotte Mithril, ph.d. Lars Klingenberg og ph.d. Stine-Mathilde Dalskov. Alle oplæg optages til Danskernes Akademi på DR 2 og sendes i løbet af efteråret 2011. 

OPUS: En bæredygtig madkultur

I spidsen for OPUS står professor, dr.med. Arne Astrup:

- Det er utroligt berigende for forskerverdenen, når vi får mulighed for at komme i dialog med så stor en gruppe unge. For de gymnasielever, der møder frem på LIFE til dette arrangement er nogle af dem, der kommer til at tegne Danmarks fremtid, og dermed dem, vi som samfund skal sætte vores lid til, hvis vi skal lykkes med at skabe en bæredygtig madkultur og reelle forandringer i danskernes sundhedsstilstand, siger Arne Astrup og fortsætter:

- Yderligere er det en glæde og stor cadeau til både OPUS’ og de unges betydning, at vores sundhedsminister vælger at deltage i arrangementet. Dermed sender han jo også et markant signal om, at der bliver lagt mærke til både os og de unge helt ind bag regeringens indre linier.

Temahæftet: Ny Nordisk Hverdagsmad – om at skabe en bæredygtig madkultur

Forsiden af nyt temahæfte Hvert år udgiver LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet et temahæfte om aktuel forskning. I år har hæftet titlen ”Ny Nordisk Hverdagsmad – om at skabe en bæredygtig madkultur”. Temahæftet giver et solidt indblik i aktiviteterne i Forskningscenter OPUS – herunder arbejdet med at udvikle Ny Nordisk Hverdagsmad.

Temahæftet indeholder – udover et opskriftshæfte – blandt andet bidrag fra professor i human ernæring Arne Astrup, professor i jordbrugspolitik Niels Kærgaard, interview med professor i børneernæring Kim Fleischer Michaelsen og professor i specialpædagogik Niels Egelund. Yderligere har blandt andet formand for CONCITO Martin Lidegaard og direktør i Landbrug og Fødevarer Michael Stevns bidraget til temahæftet.