2. marts 2011

Internationale eksperter kulegraver Penkowas forskning

Undersøgelse

Seks internationale forskere skal nu undersøge hele Milena Penkowas forskningsproduktion. Deres hovedopgave bliver at gennemgå dokumentationen for Penkowas forsøg og eksperimenter med henblik på uredelighed.

Det fremgår af et kommissorium til en undersøgelse, som Det Frie Forskningsråd har sendt til Københavns Universitet. Universitetet har bedt om rådets anbefalinger til, hvordan der kan foretages en grundig gennemgang af Milena Penkowas videnskabelige produktion efter, at hun er blevet anmeldt for dokumentfalsk i forbindelse med nogle dyreforsøg.

- Københavns Universitet vil følge anbefalingerne fra Det Frie Forskningsråd, så vi kan få gennemført en omfattende undersøgelse af al den forskning, som Milena Penkowa enten er hoved- eller medforfatter til, siger rektor Ralf Hemmingsen og tilføjer, at gennemgangen af Penkowas forskning vil blive gennemført så hurtigt, som panelet finder det muligt.

Forskningsrådet har lavet en liste over en række forskere i udlandet, der er egnede til at gå Penkowas forskning efter i sømmene. Det er eksperter i f.eks. dyremodeller, demens, immunkemiske reaktioner (immunhistokemi) mv. Panelet skal sandsynliggøre eksistensen, sandfærdigheden og gyldigheden af Penkowas eksperimentelle data.

Kontakt til Penkowas medforfattere

Det er op til det internationale panel at bestemme, hvordan de artikler, Penkowa har været med til at udarbejde, skal undersøges.

Det Frie Forskningsråd anbefaler, at alle medforfattere inden for en given frist skal indlevere en form for videnskabelig selvangivelse over deres bidrag til hver enkelt af de forskningsartikler, som de og Penkowa har lavet. Det skal ske, så panelet kan undersøge, om de videnskabelige arbejder i artiklerne er blevet til på en redelig måde. Forskerne kan efter anmodning fra panelet blive bedt om at indlevere f.eks. prøvemateriale, elektronisk data og billeder af forsøg og forskningsresultater fra laboratorierne. Panelet skal gennemgå hver enkelt af de omkring 100 artikler Penkowa har været med til at udarbejde og afgøre om, arbejdet er troværdigt.

En stor opgave

- Det bliver en omfattende opgave, men jeg har stærk tillid til, at det internationale panel kan opdage, om der er tilfælde af uredelighed. For de forskere og studerende, der har arbejdet sammen med Milena Penkowa, og for forskningsverdenen i det hele taget, er det meget vigtigt, at der bliver skabt klarhed om Penkowas forskningsproduktion, siger prorektor Thomas Bjørnholm.

Som prorektor med ansvar for forskning på universitetet får Bjørnholm ansvar for den administrative proces omkring undersøgelsen. Det bliver det internationale panels opgave at anbefale de videre skridt, som universitetet eventuelt skal tage, efter at panelet har afsluttet sin opgave.

Kontakt:

Vicedirektør for kommunikation og forskningsformidling
Jasper Steen Winkel
KU Kommunikation
Mail: jsw@adm.ku.dk
Mobil: 28 75 42 62

 

 

Emner