17. marts 2011

KU har succes med at tiltrække EU-midler

PENGESLUGERE

Europa-Kommissionen har for første gang udgivet en top 50 over de organisationer, der får flest midler fra EU’s 7. rammeprogram for forskning og udvikling (FP7). Københavns Universitet indtager en flot 25. plads på listen med 47,3 millioner euro (ca. 353 millioner kroner) fordelt på 115 forskningsprojekter.

Euro-seddel i neonlys.
Fotograf: Manu Contreras/Flickr

EU’s liste bliver domineret af forskningsorganisationer, der reelt består af flere meget store forskningsenheder. Listens nummer 1 er således den store franske forskningssammenslutning Centre National de la Recherche Scientifique.

I forhold til andre klassiske enkeltstående universiteter ligger KU højt på listen. De første universiteter på listen er prominente universiteter som Cambridge University, École Polytechnique Fédérale de Lausanne og Oxford University, der indtager 5. til 7. pladsen. Den eneste anden danske organisation i top 50 er DTU på en 28. plads.

Resultat af målrettet satsning

KU’s placering på listen viser, at universitetet har succes med en målrettet satsning på at tiltrække flere EU-midler. Universitetets forskere har bl.a. kunne få assistance til ansøgninger fra KU’s EU Kontor. Vicedirektør for Forskning og Innovation Anna Haldrup vurderer, at KU har potentiale til at komme endnu højere op på listen:

- Den flotte placering hviler på et begrænset antal forskere, der kører tæt løb med vores EU Kontor. Jeg er overbevist om, at vi kan øge succesen og hente endnu flere EU-midler til forskning i hus. Vi vil derfor etablere nye tiltag for målrettet at identificere mulige kandidater og forskerkoordinatorer til EU-projekter.

For at motivere endnu flere forskere til at søge EU-midler, planlægger Haldrup at styrke den interne information og sætte fokus på mulighederne for at få forskningsbevillinger fra EU.
 
- Vi skal blive bedre til at fortælle de gode historier internt og lære af hinanden i forhold til at søge EU-bevillinger – det er ikke så svært, som rygtet siger, udtaler Anna Haldrup.

Flere nye projekter

De 115 forskningsprojekter fra KU, der får EU-finansiering er meget forskellige – de spænder fra et projekt om mørkt stof i universet til sprogteknologi. Det tværfaglige I-REDD+ projekt skal fx undersøge, om den forventede reduktion i CO2- udledning reelt kan opnås. Projektet ligger i direkte forlængelse af hensigtserklæringerne fra COP 15 i København og COP 16 i Cancun om, at udviklingslande skal kunne modtage penge for at stoppe afskovning og skovødelæggelse samt for at øge skovarealer.

Foto fra EU’s bygninger i 
Bruxelles

Projekt I-REDD+  ledes af lektor Ole Mertz fra Institut for Geografi og Geologi og skal også udvikle bedre metoder til at overvåge kulstoflagre i skove og vurdere effekten på lokale folks levevilkår, hvis deres skove beskyttes med kulstofkreditter. Endelig skal forskerne i projektet undersøge forvaltningen af pengeoverførsler i projektets 4 fokuslande: Kina, Vietnam, Laos og Indonesien. Projektet har 14 partnere fordelt i 9 forskellige lande, og det samlede tilskud fra EU udgør ca. 23,4 millioner kroner.  I-REDD+ er forkortelsen for projekttitlen: Impacts of Reducing Emissions for Deforestation and Forest Degradation and Enhancing Forst Carbon Stocks.

Kommissionens opgørelse stammer fra midtvejsevalueringen for FP7, og talmaterialet er indsamlet i foråret 2010. I mellemtiden er KU nået over 180 projekter, og det samlede bevillingsbeløb har sneget sig over en halv milliard.