3. marts 2011

86 millioner fra Højteknologifonden til kræftvaccine og kortlægning af danskernes arvemasse

GENETIK OG SYGDOMSFOREBYGGELSE

Københavns Universitet, DTU, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet får i samarbejde med tre virksomheder den største bevilling, Højteknologifonden nogensinde har givet. Bevillingen skal bruges til at etablere en national teknologiplatform med kapacitet til på sigt at kortlægge danskernes genetiske arvemasse. Et af de første mål med centrets forskning er at forebygge kræft ved at udvikle vacciner. 

Center for Geogenetik, KU. Foto: Mikal SchlosserMed en femårig bevilling på 86 millioner kroner fra Højteknologifonden åbner de fire universiteter sammen med virksomhederne Bavarian Nordic A/S, Beijing Genomics Institute Europe A/S og Genomic Expression ApS til sommer det nye forskningscenter ’The Danish Platform for Large-scale Sequencing and Bioinformatics’. Universiteterne og virksomhederne medfinansierer centret med 84 millioner, så centrets samlede budget bliver på 170 millioner kroner. 

Centret har store internationale perspektiver og vil sætte Danmark på verdenskortet inden for forskning i vores genetiske arvemasse; genomet.

- Ved at samle de bedste forskere inden for bioinformatik og genomforskning på området, vil vi skabe et genomsekventeringscenter af internationalt format. Visonen er at skabe en fælles dansk facilitet for gensekventering og bioinformatik, hvor vi på sigt kan kortlægge danskernes gener. Vi håber, det bliver muligt at kortlægge, hvilke personer der er disponeret for f.eks. kræft. Et af målene er at udvikle en vaccine mod kræft, siger prorektor Thomas Bjørnholm fra Københavns Universitet, der er tovholder for projektet.

Beijing Genomics Institute Europe A/S bliver placeret i COBIS – Copenhagen Bio Science Park, Forskerparken for biotek- og medicovirksomheder på Nørrebro, København.

Kinesere investerer i Danmark

Der er et stort industrielt perspektiv i det nye center. Universiteterne satser på, at en række medico- og biotekvirksomheder bliver aktive samarbejdspartnere. Centret bliver etableret på en medfinansiering påCenter for Geogenetik, KU. Foto: Mikal Schlosser 60 millioner kroner fra den europæiske afdeling af BGI - Beijing Genomics Institute, der er verdens største gensekventeringscenter.

- Denne bevilling fra Højteknologifonden medfører, at Det Europæiske BGI bliver placeret i Danmark. Det har stor betydning for forskningen inden for sygdomsforebyggelse og for universitetets samarbejde med farma- og fødevareindustien, siger prorektor Thomas Bjørnholm om samarbejdet med BGI.

To projekter på én platform

Sammenkoblingen af de store befolkningsundersøgelser i Danmark og dette genomprojekt vil give en unik platform for udforskning af arvematerialets betydning for udvikling af mange folkesygdomme. Samtidig vil det danne baggrund for medicin og fødevareanbefalinger, som er skræddersyet til den enkelte patient og forbruger. På centret vil der køre to integrerede projekter:

• Et projekt der skal identificere hidtil ukendte såkaldte patogener, som årsag til cancer med henblik på at udvikle og patentere kommercielle vacciner. Patogen-projektet ledes af professor Eske Willerslev fra Københavns Universitet:

- Patogen-projektet er en unik og spændende mulighed for at bruge den grundvidenskabelige viden, som mit forskerteam har opnået til at bryde ny is inden for kræftforskningen, siger Eske Willerslev, der har stået i spidsen for et forskerteam, der som de første i verden kortlagde hele genomet (dvs. de mulige 80 procent af samtlige gener) fra et fortidsmenneske. Forskerteamet har desuden tidligere gjort sig bemærket internationalt ved at genskabe fortidens økosystemer i en teskefuld jord og ved at finde verdens ældste liv – ½ million år gamle bakterier i den sibiriske permafrost. Eske Willerslev modtog tidligere på året Videnskabsministeriets Eliteforskerpris.

• Et projekt der skal etablere et unikt katalog over de mange millioner af variationer, som findes i danskernes arvemasse (DNA). Dette genom-atlas vil danne basis for en række fremtidige studier, som vil belyse de arvelige årsager til folkesygdomme og forebyggelse af disse. Andre studier vil ud fra ny genomviden tilstræbe at udvikle individorienterede lægemidler og levnedsmidler. Dette såkaldte pan-genom-projekt ledes af professor Karsten Kristiansen fra Københavns Universitet:

- Etableringen af den nationale sekventeringsplatform giver Danmark en enestående mulighed for at få international gennemslagskraft inden for genomforskningen, og her er det tætte samarbejde med BGI uvurderligt. Pan-genom-projektet er det første nødvendige trin mod langt mere ambitiøse projekter, der ved brug af de unikke registre og biobanker vil give fantastisk indsigt i den danske arvemasse og derved bane vejen for fremtidens individuelle behandling og forebyggelse, siger Karsten Kristiansen, der igennem mange år har samarbejdet med BGI.

Bevillingen er givet på baggrund af ansøgning fra prorektor Søren E. Frandsen fra Aarhus Universitet, prorektor Anders Bjarklev fra DTU og prorektor Thomas Bjørnholm fra Københavns Universitet.

Kontakt

Prorektor Thomas Bjørnholm
Københavns Universitet
Tlf. 35 32 26 04
Mail:
prorektor@adm.ku.dk

Nyhedsredaktør Anna Høxbro Bak
KU Kommunikation
Tlf. 22 64 03 55
Mail:
bak@adm.ku.dk