7. marts 2011

KU beklager behandling af studerende

Penkowa-sag

I dag fik offentligheden en forklaring på, hvorfor Penkowa blev suspenderet fra KU: En falsk anklage mod en studerende. KU modtog imidlertid anklageskriftet fra Rigsadvokaten 14 måneder efter, det var lavet. Indstillingen af Penkowa til eliteforsker-prisen skete længe inden, KU modtog anklageskriftet. 

Hjerneforsker Milena Penkowa har i dag frafaldet sin anke af en dom på tre måneders betinget fængsel for underslæb på ca. 28.000 kr., dokumentfalsk og falsk anklage. Det er den private forening Dansk Selskab for Neurovidenskab, DSfN, der har rejst sagen. KU suspenderede Penkowa i marts 2010 på grund af denne sag, og der har været rejst spørgsmål ved, om dette kunne være sket tidligere.

Universitetet tog skridt til suspension af Penkowa samme uge, som det modtog anklageskriftet fra Rigsadvokaten. KU havde tidligere rykket Rigsadvokaten tre gange på baggrund af oplysninger fra en studerende, som Penkowa forsøgte at give skylden for et underslæb. Indstillingen til eliteforsker skete halvandet år før KU modtog anklageskriftet fra Rigsadvokaten.

- Jeg vil gerne beklage det forløb, en studerende har været igennem, hvor Penkowa øjensynligt har brugt hans lønoplysninger og lavet falske anklager. Det er meget svært at gardere sig mod den slags svindel. Dette er blot én dom i sagen. Vi har fortsat fire andre undersøgelser af Penkowa kørende herunder en politianmeldelse, siger rektor Ralf Hemmingsen.

KU modtog sigtelsen 14 måneder for sent

Ifølge reglerne er Rigsadvokaten forpligtet til at orientere offentlige arbejdsgivere, når en ansat bliver sigtet i en straffesag. Først den 15. marts 2010 modtager KU en kopi af sigtelsen. Det sker efter, at KU har rykket Rigsadvokaten tre gange. Med den viden KU har om sagen i dag, ville KU have rykket Rigsadvokaten tidligere:

- Jeg mener ikke, at vi kunne have handlet meget anderledes på baggrund af den viden, vi havde på det pågældende tidspunkt. Vi suspenderede Penkowa, så snart vi havde et anklageskrift i hånden, som vi kunne handle på. Indstillingen til Eliteforskerprisen skete i september 2008 - flere måneder før den studerende rettede henvendelse og fire måneder før Penkowa blev tiltalt. Men universitetet kunne have rykket Rigsadvokaten noget før, siger Ralf Hemmingsen.

Forløbet om Penkowas suspension vil fremgå af Kammeradvokatens redegørelse, som KU offentliggør i slutningen af marts. Her vil det sandsynligvis fremgå, at der går 14 måneder fra anklagemyndigheden rejser tiltale til KU bliver underrettet om det:

  • 19. september 2008 indstiller KU Penkowa til eliteforskerprisen
  • 13. januar 2009 rejser anklagemyndigheden tiltale mod Penkowa
  • 15. marts 2010 modtager KU underretning om anklageskriftet

Emner