22. marts 2011

Rektor strammer op oven på Penkowa-sag

Klog af skade

Kammeradvokatens 700 siders redegørelse i Penkowa-sagen får nu Københavns Universitet til at ændre regler og procedurer for at forhindre, at tilsvarende sager opstår igen.

På baggrund af Kammeradvokatens netop offentliggjorte redegørelse opretter universitetet bl.a. en ombudsmand for de studerende og laver klarere regler for forskernes konti og for, hvordan mistanker om videnskabelig uredelighed skal håndteres.

- Forløbet omkring Milena Penkowa har blotlagt nogle svage punkter ved universitetets forvaltning, som jeg vil sørge for, at der bliver rettet op på. Det er vigtigt, at der er en åben debat om, hvad universitetet kan lære af Penkowa-sagen. Både når det handler om at sikre integriteten af vores forskning og af universitetets administrative arbejdsgange, siger rektor Ralf Hemmingsen.

Fempunktsplan

Rektor har i dag indstillet de fem første tiltag til bestyrelsen:

  • Ombudsmand for studerende: Universitetet skal blive bedre til at hjælpe de studerende, der bliver involveret i en sag på KU. Derfor skal de studerende fremover have adgang til en ombudsmand, der kan rådgive og varetage deres interesser (gælder ikke eksamens-klager).

  • Nye regler for indstillinger til priser og hædersbevisninger: Et fagkyndigt udvalg skal fremover udarbejde en underskrevet indstilling, når en forsker indstilles til en pris inden sagen sendes videre til ledelsen. Det vil dermed ikke længere være muligt, at en forsker selv kan indstille sig til en pris.

  • Revision af forskeruddannelsen: Alle unge forskere skal under deres ph.d.-uddannelse have kendskab til grundlæggende regler og fremgangsmåder i relation til forskningsetik, god videnskabelig praksis, datahåndtering/-opbevaring, dokumentationskrav og til hvad forskere skal gøre ved mistanke om uredelighed.

  • Opstramning af forskningskonti: Der skal være en endnu klarere adskillelse mellem den enkelte forsker og den regnskabsmedarbejder, der varetager bilagskontrol mv. Regnskabsmedarbejderen skal derfor fremover altid referere til en overordnet i administrationen frem for til forskeren.

  • Klarere regler for anmeldelse af uredelighed: Retstillingen for dem der anmelder mistanke om dårlig videnskabelig praksis eller uredelighed skal sikres. Samtidig skal det klargøres, hvad der er henholdsvis ledelsens og universitetets interne uredelighedsudvalgs (Praksisudvalget) ansvar, når der skal tages stilling til enkelte sager.

- Jeg ser nu frem til en dialog med de studerendes organisationer, udvalget for forskeruddannelse på KU og med de akademiske råd på fakulteterne. Dertil kommer, at vi også venter på, om undersøgelserne fra bl.a. Rigsrevisionen og undersøgelsen af Penkowas forskning giver anledning yderligere initiativer, siger Ralf Hemmingsen. 
 

Kontakt

Vicedirektør for kommunikation og forskningsformidling
Jasper Steen Winkel
Mail:
jsw@adm.ku.dk
Mobil: 28 75 42 62