11. april 2011

Planteforskning får organisk byggeri

COPENHAGEN PLANT SCIENCE CENTRE

Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S vinder projektkonkurrencen om at tegne de fysiske rammer til Copenhagen Plant Science Centre på LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet. Centret slår dørene op i 2015 på Bülowsvej på Frederiksberg Campus.

En af vinderholdets illustrationer tilsat forklarende tekst om, at kun et af husene står færdigt i 2015.Omdrejningspunktet for Copenhagen Plant Science Centre er at skabe ny viden, som kan udnytte planters uudtømmelige muligheder inden for blandt andet udvikling af bæredygtig energi, fødevarer og medicin. Centret skal samle forskning og uddannelse inden for plantebioteknologi og styrke forløbet fra grundforskning til industriel anvendelse af forskning i planter og bioteknologi.

- Copenhagen Plant Science Centre bliver et af de mest avancerede af sin art i verden, og vil kunne tiltrække nogle af de dygtigste forskere og studerende. Samtidig er der lagt op til et tæt samarbejde med den private forskning og universiteterne, som er en af de veje vi skal gå, for at skabe fortsat vækst i Danmark, siger videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen.

Plante- og celleformer som designparameter

Projektkonkurrencen om Copenhagen Plant Science Centre er udskrevet af Universitets- og Bygningsstyrelsen og Københavns Universitet. Konkurrencen har bestået af forslag til 1. etape af Copenhagen Plant Science Centre med 6.825 m2 laboratorie- og undervisningsfaciliteter ogVinderteamets illustration af helhedsplanen set fra Bülowsvej. 1 etape af byggeriet Copenhagen Plant Science Centre er hus nr. 2 fra venstre. af en helhedsplan for konkurrenceområdet på i alt 25.000 m2 med flere efterfølgende endnu ufinansierede etaper. Det er 1. etape af projektet, der nu bliver taget hul på, og som vil stå klar til indflytning i 2015.

Vinderforslaget fra Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S tager udgangspunkt i en konceptuel tanke om plante- og celleformer som designparameter for byggeriet af Københavns Universitets nye planteforskningscenter.

- Forslaget giver et enkelt, smukt svar på den komplekse opgave at bygge det nye planteforskningscenter. Byggeriet tilpasser sig harmonisk til stedet som en parafrase over en celledeling, der udspringer af det eksisterende byggeris rette linjer. Cellerne – de fire etapebygninger – kan tåle knopskydninger uden at ødelægge helhedsindtrykket. Der er en logisk sammenhæng mellem funktion, form, sted, eksisterende forhold, bæredygtighed og økonomi, udtaler juryen i forbindelse med kåringen af vinderen. Juryen består udover repræsentanter fra Universitets- og Bygningsstyrelsen og Københavns Universitet af medlemmer fra Frederiksberg Kommune og tre fagdommere. 

Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S vandt konkurrencen i samaIllustration af vinderforslaget set fra stuen.rbejde med Jacobs Engineering Group, Kirstine Jensens Tegnestue ApS og Emendo.

Strategisk satsning på planteforskning

I 2010 besluttede bestyrelsen på Københavns Universitet efter indstilling fra rektoratet at samle universitetets planteforskning i ét nyt stærkt Copenhagen Plant Science Centre på LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet.

- Plantevidenskaben har et stort udviklingspotentiale, og Københavns Universitet er allerede langt fremme på området. Beslutningen om at samle planteforskningen ét sted udspringer bl.a. af, at planteforskerne i et analysearbejde selv har peget på åbenlyse fordele ved at øge samarbejde på tværs af de traditionelle fagområder, siger rektor Ralf Hemmingsen.


Kontakt

Kommunikationsmedarbejder Christian Lietzen
Universitets- og Bygningsstyrelsen
Mobil: 60 66 60 12

Nyhedsredaktør Anna Høxbro Bak
KU Kommunikation
Mobil: 22 64 03 55