28. april 2011

Flere studerende skal læse i udlandet

Udlandsophold for studerende

Hvert år drager ca. 5.000 danske studerende fra de højere læreanstalter til udlandet for at læse i en periode - heraf kommer de ca. 1.600 fra Københavns Universitet. På grund af erhvervslivets stigende behov for medarbejdere med internationale erfaringer, er der nu lanceret en landsdækkende kampagne for at få flere studerende til at tage en del af deres uddannelse i udlandet. 

For at få flere danske studerende til at rejse ud, har Styrelsen for International Uddannelse under Videnskabsministeriet søsat charmeoffensiven 'Grib Verden'. På en tre ugers 'Road Tour' i en lille folkevognsbus spækket med information om studie- og praktikophold i udlandet vil studerende fra hele landet få inspiration til at orientere sig uden for landets grænser. 

Touren blev indledt på Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet i denne uge, hvor bl.a. videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen og tv-debatværten Clement Kjersgaard, som også har læst i udlandet, deltog i arrangementet. Når kampagnen afsluttes om tre uger ender den, hvor den begyndte med et fremstød på Københavns Universitet - til den tid på Det Humanistiske Fakultet.

Et - to semestre ude er optimalt 

Undersøgelser blandt studerende viser, at 44 procent af de studerende fortryder, at de ikke kom af sted på et udlandsophold. Og af dem, som kom af sted, er det kun tre procent, som fortryder. Men man skal ikke tro som studerende, at alt er gjort med et udlandsophold, i følge kontorchef John E. Andersen, Det internationale Kontor på Københavns Universitet. 

- Det er på mange måder positivt at bruge en del af sin studietid på at læse i udlandet. Men det skal ikke være i en for lang periode. Et semester eller to er at foretrække frem for at tage størstedelen af sin uddannelse i udlandet. Det hænger sammen med, at man som studerende risikerer at miste sit danske netværk og samtidig miste forbindelse til Danmark og dermed ikke være opmærksom på, hvad der sker her og nu, understreger kontorchef John E. Andersen.

Hvert år drager ca. 5.000 danske studerende fra de højere læreanstalter til udlandet for at læse i en kortere eller længere periode. Og det er for få, fordi bl.a. erhvervslivet fremover får brug for flere folk med internationale erfaringer. På Københavns Universitet søgte 1589 studerende i 2009/2010 til udlandet for at læse i en kortere eller længere periode. Herudover kommer de studerende, som på egen hånd søgte studieophold i udlandet - fx i forbindelse med deres specialer.

Om kampagnen

Kampagnen 'Grib Verden' er en omskrivning af det berømte latinske udtryk 'Carpe Diem' - på dansk 'Grib dagen' - som betyder, at det er her og nu, man skal slå til, hvis man skal få noget ekstraordinært ud af tilværelsen. Og det kan man som studerende få ved at drage ud, læse i det fremmede og vende tilbage til det lille land mod nord med fornyet videnskabelig inspiration, internationale kontakter og en kulturel forståelse, der nedbryder landegrænser og fordomme i en mere og mere globaliseret verden.

23 højere læreanstalter over hele landet får i den kommende tid besøg af kampagnens lille folkevognsbus fra 1963 - eller 'rugbrød', som bilen blev kaldt dengang, den befolkede vejene i stort antal. Bilen er spækket med information, inspiration, gode råd og videoer om studie- og praktikophold i udlandet for danske studerende.

Læs mere på kampagnens hjemmeside og se Det Naturvidenskabelige Fakultets reportage fra det arrangement, der skød kampagnen i gang.