24. maj 2011

Ny økonomisk model udløser stort studielegat

UNGE TALENTER

Økonomistuderende på Københavns Universitet, Camilla Ringsted, har udviklet en ny model, der sigter mod at skabe større stabilitet på de finansielle markeder. Det fører nu til et års ophold på et af USA's bedste universiteter, Cornell University, med støtte fra Heilmann Fonden.  Camilla Ringsted

På økonomistudiet er Camilla Ringsteds store interesse at udvikle kvalitative og kvantitative analyser, der kan bruges til at opnå større forståelse af de finansielle markeder i kølvandet på finanskrisen.

- Et år på Cornell University betyder rigtig meget for mig. Dér kan jeg få ny inspiration i et højt fagligt og internationalt miljø, fordybe mig og specialisere mig inden for de grene af økonomi, der interesserer mig allermest, siger 23-årige økonomistuderende, Camilla Ringsted, der tirsdag d. 24. maj modtager Heilmanns legat på 20.000 $.

Camilla har flair for matematik og talentet slog rigtigt igennem, da hun sidste år lavede bachelorprojekt på økonomiuddannelsen. Her udviklede hun en ny økonomisk model, der på samfundsniveau sigter mod at skabe større stabilitet på de finansielle markeder. En teoretisk risikomodel, der ser på bankernes sammensætning af aktiver, og hvor det overordnede sigte er at undgå, at alle banker handler ens, så det bliver muligt at styre uden om fremtidige finansielle kriser.

Forskningsprojekt i Nationalbanken

Udover karakteren 12, fik Camilla Ringsted også flotte ord med på vejen fra sin vejleder, professor på Økonomisk Institut, Peter Norman Sørensen. Ifølge ham, er udviklingen af en velmotiveret og velfungerende original model så tidligt på økonomiuddannelsen, noget af et særsyn.

Camillas arbejdsgiver, Nationalbanken, har også interesseret sig for hendes projekt. Hun har igennem et par år haft et studiejob i afdelingen for finansiel stabilitet, men studenterkontrakten blev efter nytår skiftet ud med en specialekontrakt, og der blev oprettet et forskningsprojekt, så hun kunne afprøve sin økonomiske model i praksis. Forskningsprojektet har hun netop afsluttet.

Høje forventninger og stor omsorg

Ifølge Peter Erling Nielsen, studieleder på Økonomisk Institut, kan Camilla Ringsted godt begynde at glæde sig til opholdet i USA. Han besøgte Cornell University sidste forår, og fortæller, at forventningerne til de studerende er tårnhøje, men at der samtidig bliver passet godt på dem.

Eksempelvis får de internationale studerende med det samme en vejleder, der følger dem hele året, og de bliver undervist på små, intensive hold, hvor der kun er mellem seks og otte deltagere. Peter Erling Nielsen er ikke et øjeblik i tvivl om, at et ophold på universitetet kan få stor betydning for de studerendes karriere:

- Vi følger de tidligere økonomistuderende, der har været af sted og kan se, at et ophold på Cornell University virker som et karriereboost, der bagefter kan åbne de rigtige døre, siger Peter Erling Nielsen.

Kontakt

Studerende Camilla Ringsted
Økonomisk Institut
Mail: acamille18@hotmail.com  

Studieleder Peter Erling Nielsen
Økonomisk Institut
Tlf: 35 32 30 08
Mobil: 51 34 18 35
Mail: Peter.Erling.Nielsen@econ.ku.dk