KU følger Rigsrevisionens anbefalinger – Københavns Universitet

Nyheder > Alle nyheder > 2011 > 2011.5 > KU følger Rigsrevision...

24. maj 2011

KU følger Rigsrevisionens anbefalinger

ØKONOMI

Københavns Universitet styrker økonomistyringen som opfølgning på Rigsrevisionens gennemgang af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets håndtering af bevillinger fra private fonde.

Nærbillede af mønt. Foto: DavidDennis, FlickrFra 1. januar 2012 skal alle økonomimedarbejdere på universitetet have økonomi som eneste arbejdsopgave. De skal være placeret i større økonomienheder og referere til en administrativ chef. Universitetet vil samtidig undersøge, om de øvrige syv fakulteter lever op til reglerne om dokumentation og journalisering af fondsbevillinger.

Rigsrevisionen har i dag offentliggjort en rapport om universitetets sagsbehandling af fondsdonationer på godt 20 forskningsprojekter på to sundhedsvidenskabelige institutter. Rigsrevisor har ingen væsentlige bemærkninger til den måde pengene konkret bliver brugt på og fastslår, at den overordnede forretningsgang er tilfredsstillende. Men den rejser bl.a. kritik af, at KU’s regler for økonomistyring ikke følges i alle tilfælde, og at journalisering og dokumentation af projektbevillingerne ikke er komplet. Den rapport fører nu til en opstramning på Københavns Universitet.

- På baggrund af Rigsrevisionens rapport fremrykker universitetet en række initiativer om yderligere intern styring af forskningskonti. Men Rigsrevisionen har også slået fast, at de penge, vi har brugt, er gået til nyttig forskning. Og vi glæder os over, at der heldigvis kun er en meget begrænset del af de projektbevillinger, som Rigsrevisionen har gennemgået, som har givet anledning til væsentlige bemærkninger om fejlagtigt pengeforbrug, siger universitetsdirektør Jørgen Honoré.

Opstrammer forretningsgang og regler

Rapporten konkluderer, at Københavns Universitets interne forretningsgange er gode, men, at der mangler opfølgende instrukser og dokumenter, og at forretningsgangene ikke følges i alle tilfælde. Selv om Rigsrevisionen fastslår, at Københavns Universitet siden overgangen til et nyt økonomisystem i 2005 har fået bedre styr på projekterne, konstaterer Rigsrevisionen i rapporten, at der ikke overalt bliver fulgt op med at journalisere, dokumentere og ajourføre de administrative data.

- Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet administrerer omkring 1.400 eksternt finansierede forskningskonti, og det er uhyre sjældent, at vi hører fra utilfredse bevillingsgivere. Så selv om vi skal blive bedre til at sikre papirgangen, er jeg glad for, at der fortsat kan være tillid mellem bevillingsgiverne og vores forskere, udtaler fakultetsdirektør ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Arnold Boon.

Udover de konkrete initiativer, som Rigsrevisionens rapport giver anledning til, vil universitetet nu foretage en intern revision via stikprøver ved et institut på hvert af de andre syv fakulteter for at undersøge, hvordan bevillingerne bliver håndteret. Herudover bliver forretningsgangen og reglerne om journalisering indskærpet, ligesom der bliver lavet flere konkrete vejledninger.

Intet nyt om Penkowa

Rigsrevisionen har også gennemgået Milena Penkowas fondsbevillinger; herunder bevillingen på 5,65 millioner fra IMK Almene Fond. Her er der ikke væsentligt nyt i forhold til de oplysninger, universitetet tidligere har fremlagt og som har været fremme i pressen.

Penkowa har primært brugt pengene fra IMK fonden til forskning og udstyr, dog ikke alle til det helt specifikke formål, som hun oprindeligt søgte om. Herudover har Penkowa betalt regninger til en advokat fra dele af IMK-bevillingen, men disse penge tilbagebetalte hun sidste år.

Kontakt

Universitetsdirektør Jørgen Honoré
Mobil: 28 75 26 11

Fakultetsdirektør Arnold Boon, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Mobil: 28 75 70 67