9. juni 2011

Fortsat gode vinde for dansk fiskeri

God fangst

Dansk fiskeri forventes i 2011 at få et økonomisk fornuftigt år, om end ikke på højde med 2010, som var begunstiget af særdeles positive vinde. Det fremgår af rapporten 'Fiskeriets Økonomi 2011', som udgives af Fødevareøkonomisk Institut på LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

Torsk. Foto: Patrick Gijsbers- Økonomien i det danske fiskeri ser fortsat god ud i 2011, selvom faldende fangster og stigende brændstofpriser medvirker til, at bruttooverskuddet ikke når op på det historisk høje niveau i 2010, siger seniorforsker Jesper Levring Andersen fra Fødevareøkonomisk Institut ved LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet.

Næstbedste år

Bruttooverskuddet for det danske fiskeri var i 2010 rekordhøjt, ikke mindst på grund af et meget indbringende industri- og makrelfiskeri. 2011 forventes at blive det næstbedste år målt på bruttooverskuddet i det seneste tiår.

Danske fiskere ventes i 2011 at lande 664 tusinde tons fisk, som afsættes til en samlet værdi af 2,7 milliarder kroner. Dette er en reduktion i værdien på 11 procent i forhold til 2010, bl.a. fordi landingerne vil være på det næstlaveste niveau i de seneste to årtier og 15 procent mindre end i 2010. Desuden forventes priserne på torskefisk, fladfisk og makrel at falde mellem 5 og 10 procent, hvilket dog modvirkes af prisstigninger på blandt andet sild, industrifisk og jomfruhummer.

Læs mere på www.foi.life.ku.dk og hent rapporten 'Fiskeriets Økonomi 2011' (pdf).