13. juni 2011

Kick-off for international vidensbydel i København

Byudvikling

Københavns Universitet, Universitets- og Bygningsstyrelsen og Københavns Kommune offentliggør den 14. juni den samlede udviklingsplan for Vidensbydel Nørre Campus. Området bliver et fælles udviklingsrum for by, viden og erhverv i hovedstadens nordlige del.

Oversigtskort over Vidensbydel Nørre Campus med centrale steder markeret med lys.Vidensbydel Nørre Campus på Nørrebro og Østerbro er en af Europas største koncentrationer af uddannelse, grundforskning og anvendt forskning inden for farmaci, sundhedsvidenskab og naturvidenskab. I de kommende år foretager kommune, region og stat historisk store investeringer i området.

Områder for alle

- Campusområder skal ikke blot være for studerende og forskere, men et sted, hvor alle borgere og erhvervslivet har lyst til at være. Vi skal skabe vidensbydele, der emmer af lysten til at lære og af viden. Landets universiteter skal åbnes op for omverdenen til gavn for hele samfundet. Det håber jeg, at Vidensbydel Nørre Campus kan blive et fornemt eksempel på, siger videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen.

Udviklingsplanen er et katalog af projekter til at mikse institutioner, erhverv, rekreative områder og boliger, som allerede findes ganske tæt ved hinanden, uden at de hidtil har haft kontakt.

Der skal blandt andet etableres såkaldte vidensbørser – mødesteder med faciliteter, som brugere af universitet, by og erhvervsliv kan være fælles om: Konference- og udstillingscenter, bibliotek, bogcEt af forslagene i udviklingsplanen er at lave en såkaldt vidensbro fra Rigshospitalet til Panum-komplekset.afé, kantiner og eksperimenterende læringsrum. Den centrale vidensbørs skal ligge ved det trafikale centrum Fredrik Bajers Plads, der også bliver skæringspunktet for nye stiforbindelser og en ny buslinje, der mindsker afstandene i bydelen og knytter den tættere til resten af byen og de kommende stationer på metroens Cityring.

Kosmopolitisk bymiljø

Udviklingsplanen har lokaliseret 200.000 m2 erhverv i nærheden af vidensinstitutionerne. Der vil være plads både til etablerede virksomheder og til nystartede virksomheder, der flytter ud fra inkubatoren COBIS, der allerede ligger i området.

- Viden er den vækstdriver, der skal sikre Københavns mål om 5 procent årlig vækst. Vidensbydelen vil styrke hovedstadens position i den højteknologiske klynge omkring Øresund. Det er afgørende for vores vækst, udtaler overborgmester Frank Jensen, i forbindelse med offentliggørelsen af udviklingsplanen.

Nyt udviklingsråd nedsat

Ved offentliggørelsen af udviklingsplanen bliver der samtidig sat ansigter på det udviklingsråd, der skal sikre vidensbydelens fremdrift i de kommende år.

- Udviklingsrådet skal sikre den langsigtede indsats, det kræver at realisere visionen om den moderne vidensmetropol. Rådet vil desuden sørge for, at Vidensbydel Nørre Campus bliver synlig fra udlandet som et attraktivt sted at bo, arbejde og investere, siger prorektor Thomas Bjørnholm fra Københavns Universitet, der er formand for udvalget.

I udviklingsrådet er både de videnstunge erhverv, Rigshospitalet, forskerparken Symbion og Professionshøjskolen Metropol repræsenteret sammen med Københavns Kommune, Universitets- og Bygningsstyrelsen og Københavns Universitet.

Den 14. juni kl. 12 offentliggøres udviklingsplanen for Vidensbydel Nørre Campus på vidensbydelens hjemmeside https://campus.ku.dk/vidensbydel. Her er det også muligt at følge udviklingen af området og påvirke planen ved at komme med konkrete forslag til projektet.

Kontakt

Projektleder Thomas Møller Kristensen, Københavns Universitet, mobil: 40 47 26 16

Projektleder Mikala Holme Samsøe, Universitets- og Bygningsstyrelsen, mobil: 33 95 12 76

Projektleder Rikke Lethare Nielsen, Københavns Kommune, mobil: 27 77 30 05