12. juli 2011

Mange ansøgere igen i år

Optagelse

Københavns Universitet har igen i år oplevet en stigning i antallet af ansøgninger til universitetets uddannelser. Samlet set har universitetet modtaget 27.018 ansøgninger fra i alt 16.816 ansøgere. Det er det højeste ansøgertal nogensinde.

En gruppe studerende på Københavns UniversitetSammenligner man dette års ansøgertal med 2010, der også var et rekordår, er der tale om en stigning på otte procent. Når det gælder ansøgere, der har Københavns Universitet som deres første valg, de såkaldte 1. prioritetsansøgninger, er tallet i år 12.233, hvilket er en stigning på en procent.

- De store ungdomsårgange og det stadig stigende antal elever, der tager en gymnasieuddannelse, er en væsentlig forklaring på den fortsatte stigning i ansøgertallene. Der er simpelthen flere unge med en adgangsgivende eksamen, siger studiechef Claus Nielsen fra Københavns Universitet og tilføjer, at med et arbejdsmarked, der fortsat er presset, har mange unge desuden fokus på uddannelse for at sikre sig bedre vilkår på arbejdsmarkedet i fremtiden.

Fornuft bag de unges uddannelsesdrømme

Ser man på, hvordan ansøgningerne fordeler sig mellem de forskellige uddannelser, har årets ansøgere generelt udvist stor realisme i deres søgemønster. Det viser sig ved, at det er de traditionelt populære uddannelser med stærk adgangsbegrænsning, der har oplevet den mindste stigning eller ligefrem status quo. Mens uddannelser med mere behersket eller ingen adgangsbegrænsning er steget i ansøgertal, og nogen af dem endda betydeligt.

- Det tolker jeg i retning af, at de unge i år har set sig godt om og har søgt bredere. Det er rigtig fornuftigt, for det giver alt andet lige en bedre chance for at komme ind på et område, der interesser en, når man udvider sin søgehorisont, siger Claus Nielsen.

Fortsat stor fremgang på naturvidenskab

Naturvidenskabsinteressen blandt ansøgerne har også for alvor bidt sig fast. Både Det Biovidenskabelige - og Det Naturvidenskabelige Fakultet oplever generelt store stigninger i 1. prioritetsansøgninger. Højdespringerne er uddannelserne Forsikringsmatematik og Jordbrugsøkonom, der begge har mere end fordoblet deres ansøgertal. Tendensen med de unges bredere søgehorisont slår i øvrigt fint igennem på de fleste naturvidenskabelige uddannelser, så også fag som Datalogi, Geografi, Naturressourcer og den helt nye uddannelse i Husdyrvidenskab har flotte ansøgertal.

På Det Samfundsvidenskabelige område fortsætter væksten i ansøgninger til Økonomi, og på Teologi uddannelsen er ansøgertallet steget med mere end 50 procent siden sidste år.

Mange digitale ansøgninger

Københavns Universitet har i år modtaget mere end 16.000 ansøgninger ad digital vej. Siden 2009 er antallet af digitale ansøgninger mere end femdoblet. For ansøgerne betyder den digitale ansøgning, at de nemmere og mere sikkert får sendt deres ansøgning.

Den 30. juli får ansøgerne svar på deres ansøgning, og optagelseskvotienterne bliver offentliggjort. Samtidig bliver det muligt at søge optagelse på de uddannelser, hvor der er ledige pladser.