04. august 2011

Knoglestof skal behandle knogleskørhed

Knogler

Et studie, der blandt andet skulle klarlægge præcist, hvorfor motion modvirker knogleskørhed, har afsløret et særligt signalstof, der spiller en afgørende rolle for sunde knogleceller. Stoffet vedligeholder skelettets celler og ser ud til at kunne bruges som behandling.

De sidste tre år har forskere fra Danmark og Europa undersøgt, hvordan knoglerne vedligeholder sig selv, og hvordan særlige biokemiske signalstoffer nedbryder og genopbygger knoglen.

Motion stimulerer dannelsen af nyt knoglevæv 

- Vi har længe vidst, at motion forebygger osteoporose, og nu ved vi hvorfor, forklarer klinisk professor Peter Schwarz, der leder Forskningscenter for Aldring og Osteoporose ved Glostrup Hospital og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU.
Fysisk aktivitet udløser nogle bølger af kalcium mellem cellerne i knoglen. Disse bølger bliver udløst af et stof kaldet ATP, som både bliver sendt ud til celler på knoglens overflade og dens indre, hvor det stimulerer dannelsen af nyt knoglevæv. Og knogleskøhed - eller osteoporose - er netop kendetegnet ved, at knoglerne bryder ned og ikke fornyr sig selv.

Knogler kan øge deres ATPBone

I laboratoriet har forskerne vist, at de ved at øge kalciumbølgernes styrke kan øge mængden af ATP. Giver de samtidig signalstoffet PTH, som lægerne i forvejen bruger som behandling mod knogleskørhed, så frigiver cellerne endnu mere ATP.

Sammen med overlæge, ph.d., dr.med. Niklas Rye Jørgensen har Peter Schwarz taget initiativet til det største europæiske forskningsprojekt indenfor osteoporose - ATPBone. Syv europæiske universiteter og institutioner deltog i det tre-årige projekt, med en bevilling på 22,5 millioner fra EU.

- Projektet har givet afgørende viden om et hidtil ukendt område af knoglebiologien, fortæller Niklas Rye Jørgensen, og det lovende samarbejde fortsætter. Dyreforsøg med og uden hormonbehandling bekræfter fundene fra 'petriskålen', ligesom det har vist sig, at en kombination af fysisk aktivitet og PTH-behandling sammen giver en god effekt i behandling af knogleheling.

På sigt håber forskerne, at den nye forståelse af signaleringsvejene kan bruges til at udvikle nye lægemidler, der styrker receptorens effekt - og dermed sætter ekstra skub i en sund knoglevækst. En viden, som peger på helt nye muligheder for at behandle knogleskørhed i fremtiden.

Kontakt:
Professor, overlæge Peter Schwarz
Forskningscenter for Aldring og Osteoporose
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Glostrup Hospital
Telefon: 3863 4595
E-mail:
petsch02@glo.regionh.dk 

Phd, overlæge Niklas Rye Jørgensen
Forskningscenter for Aldring og Osteoporose
Klinisk Biokemisk Afdeling 
Glostrup Hospital
Telefon:  3863 2456
E-mail: osteoporose@dadlnet.dk og niryjo01@glo.regionh.dk