17. august 2011

Ny brik til puslespillet om hjernens funktion

hjerneforskning

Forskere på Det Farmaceutiske Fakultet ved Københavns Universitet har i samarbejde med virksomheden NeuroSearch genereret ny viden om en vigtig del af hjernens komplicerede kommunikationssystem. Opdagelsen kan i fremtiden danne grundlag for udviklingen af bedre lægemidler til behandling af psykiske lidelser. Resultaterne er netop publiceret i det anerkendte tidsskrift Journal of Neuroscience.

Ny viden vender op og ned på etablerede videnskabelige forestillinger om funktionen af de nikotine acetylcholin-receptorer, som spiller en vigtig rolle, når det handler om hjernen i sundhed og sygdom. Klassen af receptorer har – som navnet antyder – betydning for virkningen af nikotin og er koblet til afhængighed – men det er mere interessant, at også livstruende tilstande som Alzheimers og Parkinsons sygdom knyttes til de elektriske impulser, der medieres af de nikotine acetylcholin-receptorer.

Ny brik i puslespillet om hjernens funktion– Hjernens funktion er et gigantisk puslespil, og man kan sige, at vi her har fundet og dokumenteret en ny og vigtig brik. Inden for familien af de nikotine acetylcholin-receptorer findes forskellige subtyper. Vi viser – kort fortalt – at der på den meste udbredte subtype findes hele tre bindingssteder i stedet for de to, som videnskaben hidtil har kendt, fortæller Thomas Balle. Han er lektor på Institut for Medicinalkemi og har sammen med postdoc Kasper Harpsøe og forskere på virksomheden NeuroSearch opdaget det hidtil uudforskede hjørne af den ellers velkendte receptor.

Grundforskning til lægemiddeludvikling

– Resultaterne er først og fremmest interessante ud fra et grundvidenskabeligt synspunkt. Vi ændrer så at sige hele den konceptuelle forståelse af receptoren, og det ser ud til at være en generel mekanisme, der gør sig gældende på tværs af receptorfamilien. Vi udvider så at sige fundamentet for viden på det her område, siger Thomas Balle og fortsætter:

– Samtidig er det nye bindingssted interessant set i et anvendelsesperspektiv – når hjernen aktiveres via det nye bindingssted sendes der ganske enkelt en stærkere impuls igennem receptorens 'sluse', og det giver helt nye og spændende muligheder i fremtidens lægemiddeludvikling.

Potentiale til forbedring af psykofarmaka

De nikotine acetylcholin-receptorer minder strukturelt om GABAA-receptorerne, som også spiller en vigtig rolle i den meForskere har fundet et tredje bindingssted på en vigtig hjernereceptordicinalkemiske hjerneforskning. Benzodiazepiner mod søvnløshed og angstanfald udgør en klasse af veletablerede lægemidler, som virker ved modulering af GABAA-systemet. Forskerne mener, at de har opdaget den nikotine pendant til et benzodiazepin-bindingssted:

– Det er sandsynligt, at opdagelsen vil danne grundlag for udviklingen af bedre lægemidler til psykiske lidelser i fremtiden – kombinationen af en mekanistisk og strukturel forståelse af receptoren er nemlig et rigtig godt afsæt for strukturbaseret design af lægemiddelstoffer, der virker via det nye bindingssted, fortæller Kasper Harpsøe.

Samarbejde med industrien

De nye forskningsresultater er opnået i tæt samarbejde med NeuroSearch – et europæisk baseret biofarmaceutisk selskab med speciale inden for sygdomme i centralnervesystemet (CNS):

– Alt det eksperimentelle arbejde er foretaget på NeuroSearch med afdelingsleder Philip Ahring som ankerperson. Laboratoriearbejdet er inspireret af strukturelle modeller udviklet i vores forskningsgruppe på Det Farmaceutiske Fakultet. For at forstå det nye bindingssted til bunds har vi udført et utal af mutationsstudier og elektrofysiologiske målinger, og det har på alle måder været et fantastisk samarbejde i fuld åbenhed med mulighed for idéudveksling – meget givende for begge parter, fortæller Thomas Balle.

Kontakt:

Lektor Thomas Balle 35 33 64 09