22. august 2011

Forsker får funding til at undersøge global ørkenspredning

SAPERE AUDE-BEVILLINGER

Halvdelen af årets prestigefyldte Sapere Aude-bevillinger til unge forskningsledere går til forskere på Københavns Universitet. En af de 16 forskere er den 41-årige lektor Rasmus Fensholt, der får 8,6 millioner kroner af Det Frie Forskningsråd til sit forskningsprojekt om den globale ørkenspredning.

Foto: Den daglige dækning af Sahara fra MODIS Terra satelitten (22 april 2010).Brugen af satellitter, der observerer vores jordklode fra rummet, kan gøre os klogere på væsentlige spørgsmål som fx menneskets udnyttelse eller overudnyttelse af globale naturressourcer som vand og plantevækst.

Rasmus Fensholts forskningsprojekt, der bygger på observationer fra satellitter, viser - modsat den gængse opfattelse - at jordens tørre områder samlet set er på retur, mens de grønne vinder terræn. Dog uden at man kan sige, om de nye grønne områder udgøres af nytteplanter eller anden form for vegetation.

- Det er generelt accepteret, at de globale klimaændringer skaber stadig hyppigere situationer medFoto af lektor Rasmus Fensholt, der en af årets Sapere Aude-bevillinger til unge forskningsledere. ekstreme tørkeperioder og flooding på den korte bane - måneder til få år. Til gengæld viser den generelle tendens, at der er blevet grønnere på jordens tørrere områder gennem de seneste 30 år, siger Rasmus Fensholt fra Institut for Geografi og Geologi på Det Naturvidenskabelige Fakultet.

Rasmus Fensholt ved endnu ikke på nuværende tidspunkt ved, hvad udviklingen på de tørre områder skyldes:

- Det kræver yderligere satellitbaserede analyser at afdække regionale forskelle og finde ud af, om det skyldes klimaændringer eller er menneskeskabte - et arbejde, som jeg i samarbejde med forskere ved NASA i USA nu skal i gang med, understreger Rasmus Fensholt.

16 bevillingsmodtagere fra Københavns Universitet

Udover Rasmus Fensholt modtager følgende 15 forskere fra Københavns Universitet bevillinger af forskellig størrelse fra Sapere Aude-programmet:

Biotech Research and Innovation Centre (BRIC):
Anja Groth

LIFE – Det Biovidenskabelige Fakultet:
Martin Kristian Raida 

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet:
Thomas Habekost
Morten Axel Pedersen
Lotte Thomsen
Søren Leth-Petersen (i samarbejde med SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd)

Det Juridiske Fakultet:
Mikael Rask Madsen

Det Naturvidenskabelige Fakultet:
Fabio Cammarano
Lasse Riemann
Morten Risager
Jakob Grue Simonsen

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet:
(Læs fakultetets nyhed om bevillingerne)
Rune Willestofte Berg
Klaus Lindgaard Høyer
Claus Juul Loeland
Jesper Velgaard Olsen (Proteincentret, Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research)


Kontakt

Lektor Rasmus Fensholt
Institut for Geografi og Geologi, Det Naturvidenskabelige Fakultet
Tlf. 35 32 25 26
Mobil: 20 88 53 83