20. september 2011

Dekaner fremlægger grovskitse til større fakulteter

Reform

Københavns Universitets bestyrelse giver rektor Ralf Hemmingsen og universitetets dekaner mandat til at undersøge mulighederne for at mindske antallet af fakulteter. Målet er at skabe endnu stærkere faglige miljøer og bedre uddannelser og forskning inden for blandt andet energi, klima, bæredygtighed, fødevarer og behandling af patienter.

Efter oplæg fra dekanerne har universitetets bestyrelse bedt ledelsen afdække perspektiverne i at sammenlægge Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE) og Det Naturvidenskabelige Fakultet. På samme måde skal ledelsen undersøge mulighederne for at sammenlægge Det Farmaceutiske Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Det skal analyseres, hvor de veterinære dele af Det Biovidenskabelige Fakultet (dyrlægeuddannelsen mv.) sDer er stort fagligt overlap på de fire fakulteter - fx inden for forsknings- og undervisningsområder som bioteknologi, immunologi, ernæring og farmakologi.kal placeres.
Eventuelle sammenlægninger vil berøre 14.000 studerende og over 6.000 medarbejdere; det svarer til 2/3 af alle medarbejdere på Københavns Universitet.

- Universitetet skal have et stærkere engagement i samfundet og de udfordringer, Danmark står over for, når det for eksempel gælder miljø, knaphed på naturressourcer og udvikling af lægemidler. Der er derfor behov for en fagligt og uddannelsesmæssigt mere sammenhængende struktur, der i endnu højere grad kobler den anvendte forskning i erhvervslivet med grundforskningen, fastslår rektor Ralf Hemmingsen.

Baggrunden for dekanernes oplæg er, at der er stort fagligt overlap på de fire fakulteter - for eksempel inden for forsknings- og undervisningsområder som plantevidenskab, bioteknologi, molekylærbiologi, kemi, biofysik, sundhedsvidenskab, immunologi, ernæring og farmakologi.

Høringsrunde i efteråret

Dekanerne for de fire fakulteter har lavet en grovskitse af en mulig organisering i to fakulteter. Den kommer i bred høring i løbet af efteråret blandt universitetets studerende og medarbejdere med henblik på at få forbedringer og input fra de faglige miljøer. I processen vil der blive lagt vægt på at medinddrage alle parter på universitetet, og de relevante eksterne samarbejdspartnere i industri og landbrug vil desuden blive hørt.

Efter høringsperioden skal bestyrelsen behandle planen på et møde inden udgangen af året. Hvis planen bliver vedtaget, vil den kunne træde i kraft i 2013 med 2012 som et integrationsår.


Kontakt

Vicedirektør for kommunikation og forskningsformidling
Jasper Steen Winkel
Mobil: 28 75 42 62